Gura lumii

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Criza din această pe­rioadă își spune cuvân­tul iar unii diriguitori sunt direct afectați. Bârfitorii spun că pa­tronii nu mai sunt dis­puși să-și respectele zeciuiala iar din acest motiv s-a ajuns la situa­ții de râsul curcilor. Dacă este să ne luăm după gura lumii, doi șefi de urbe din sudul ju­dețului ar fi rămas cu jumătate de lucrare ne­terminată după ce pa­tronul firmei angajate a decis să-și ia oamenii și utilajele pe neaștep­tate. Gurile rele spun că neînțelegerea a plecat de la procentul ce ar fi revenit șefilor de urbe, cotizație pe care priva­tul a vrut să o scadă în contextul creșterii pre­țurilor la materiale, car­buranți și mână de lu­cru. Edilii din cele două urbe opuse, una aflată la extremitate iar cea­lal­ă în mijlocul regiunii sudice, n-ar fi vrut să se schimbe înțelegerea și n-au scăzut din pre­tenții. Așa că au rămas cu buza umflată și cu lucrările neterminate. Nimeni nu suflă o vor­bă, nici șefii așezărilor și nici patronul, că cear­ta dintre ei s-ar putea soluționa într-o încă­pere rece, mult prea rece pentru gusturile tuturor.

 

Au cam început să tremure unii băieți deș­tepți din regiunea cu lămpașe, care aveau o adevărată afacere din vânzarea unor epave pe patru roți. Gurile rele spun că samsarii au fost notificați de un ser­­viciu de control fi­nanciar să se prezinte pentru a-și clarifica si­tua­ția cu privire la ta­xele datorate din co­mer­țul cu bunurile men­ționate. Dacă este să ne luăm după bârfitori, doar unul dintre cei in­vitați la audieri ar fi pla­sat pe piață, ca vânză­tor privat, zeci de ma­șini aduse din UE.