Gura lumii

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Vorbesc cârcotașii că un om care cu­noaște legea că lu­crează cu ea, o încalcă flagrant, neplătindu-și angajații și neavând li­cență pentru activi­ta­tea de îngrijire bătrâni pe care o prestează fir­ma sa. Unde sunt inspectorii de muncă, unde sunt inspectorii sociali? Sau, poves­tesc zvonerii, sunt pro­tejați unii dintre noi și nu știm? Gurile rele au aflat că omul nostru și-a deschis afacerea prin­tr-o comună din ju­deț, așa să fie mai departe de reședința județului și să nu îl poată verifica ușor. Numai că au aflat câr­cotașii de locația cu pricina și acum po­ves­tesc despre ea. Numai lucruri rele.

 

Spun gurile rele prin târg că un personaj important din zonă a fost tragtat foarte urât de nevastă. Cică, zvo­nerii au aflat că duduia lui i-a tras o palmă se­rioasă peste față o­mu­lui, taman în fața se­diului instituției unde lucrează și este chiar șeful acestuia. Cârco­tașii nu știu exact de ce s-a comportat ast­fel femeia omului, cert este că ea s-a cam enervat și și-a ieșit din pepeni, cum se spune în popor. Să fie vorba de ceva infidelități la mijloc? Gurile rele spun că da. Iar atunci se-nțelege de ce fe­meia s-a supărat așa de tare pe soțul ei.