Bancă amendată de comisarii OPC Hunedoara

Agenția bancară din municipiul Hune­doa­ra a încercat să oblige o clientă să-și în­fiin­țeze o adresă de e-mail pentru a-i eli­bera un card bancar. Clienta s-a adresat OPC iar comisarii au constatat că unitatea bancară a făcut un abuz pe care l-au sanc­ționat cu o amendă de 5.000 de lei.

Nu avea o adresă electronică
Unitatea bancară a contestat sancțiunea și a dat vina pe un angajat ”zelos”, dar ma­gistrații Judecătoriei Hunedoara au stabilit altceva. „Clienta s-a prezentat pentru a primi cardul de debit, iar angajatul din agen­ție i-a comunicat faptul că este necesar să se efectueze și actualizarea datelor. (…) Pen­t­ru completarea actualizării de date i
s-a cerut clientei o adresă de e-mail și având în vedere că doamna nu deținea o adresa electronică, i-a fost făcută o recomandare clientei pentru a primi ajutor de la cineva din familie, care să îi creeze această adresă iar clienta a precizat că va reveni ulterior cu adresa de email. Angajatul băncii a apreciat ca nu s-a putut finaliza actualizarea datelor, nefiind înmânat astfel cardul res­pec­tiv. Ulterior, situația a fost rezolvată de către Bancă în mod amiabil. În final, s-a arătat că este vorba de o eroare umană de apreciere a speței respective de către angajatul băncii, un exces de zel în aplicarea pro­ce­durilor interne, proceduri care respectă ac­tele normative în materie”, au motivat avo­cații băncii. Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Hunedoara a cerut băncii un punct de vedere oficial cu privire la aspectele reclamate și documente considerate necesare cercetării reclamației și a stabilit că este vorba de un abuz și a amen­dat banca.

Sancțiune confirmată de instanță
Chiar dacă unitatea bancară a avut ca ar­gu­ment faptul că a soluționat situația amia­bil, dar și că a fost vorba de o eroare a unui angajat, Judecătoria Hunedoara a stabilit că lucrurile nu stau chiar așa. În acest caz pe­ten­ta s-a văzut obligată să pună la dispoziția băncii adresa de e-mail solicitată indiferent dacă dorește sau nu acest fapt (petenta nea­vând adresă de e-mail), în caz contrar fiind amenințată cu neînmânarea cardului, res­pectiv cu închiderea contului, fără a se ține cont și de faptul că pentru a deține o adresă de e-mail trebuie să fii conectat la In­ter­net care de asemenea implică un abo­na­ment (pe care cu privire la care petenta informează că nu și-l permite) și totodată accesul la fondurile din contul curent sunt parțial restricționate, în sensul că pentru a avea acces la acestea reclamanta trebuie să se deplaseze la bancă, să ridice numerar de la ghișeu operațiune care în general este taxată de bancă, deci operatorul financiar re­clamat a utilizat o practică comercială in­co­rectă (agresivă), așa cum este ea definită la art. 8 din Legea nr. 363/2007, cu mo­di­ficările și completările ulterioare”, a motivat instanța decizia de menținere a sancțiunii. (M. Gânju)

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.