ComunitatePolitica si administratie

Balșa: Planuri pentru noua etapă a programului Rabla Local

Magdalena Șerban

Și conducerea publică din Balșa vrea să opteze pentru Rabla Local, program derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) privind casarea autovehiculelor uzate, mai vechi de 15 ani, însă asta se va întâmpla în ur­mătoarea rundă.

Se vor consulta cu cetățenii
„Înainte de toate, vom încerca să facem un sondaj în rândul cetățenilor co­munei, să vedem exact în jur de câte mașini e vorba. Din moment ce nu se mai circulă cu ele, bănuim că fiecare pro­prietar ar vrea să se scape și să pri­meas­că acel stimulent de 3.000 de lei cât a fost prevăzut în etapa 2023 a pro­gra­mului. Adică AFM suportă 2.400 de lei, iar noi, ca autoritate publică locală, con­tribuim cu câte 600 de lei de la bugetul propriu. Din ce am estimat, (deci orien­ta­tiv), nu mergând pe teren, ar fi un ma­xi­mum de 20 de autovehicule la nivel administrativ-teritorial. Dar până nu întocmim o situație clară, conformă cu rea­litatea, nu ne putem pronunța. Vrem să fie și oamenii mulțumiți de acest ajutor. Suntem o primărie mică, dar asta nu înseamnă că nevoile comunității nu sunt la fel cu cele ale uneia mai nu­me­roase. În prima etapă nu am apucat să aplicăm, existând pe rol alte investiții considerate prioritare, dar urmează. După rectifica­rea bugetară din toamnă, cei de la Mi­nisterul Mediului au spus că vor aloca, prin suplimentare, alte noi sume afe­rente acestui demers na­țio­nal”, a trans­mis primarul din Balșa, Traian Jude (foto).

Așteptat de mulți
Reamintim că Programul Rabla Local e o inițiativă prin care deținătorii de mașini cu o vechime de peste 15 ani au șansa de a le casa, în schimbul sumei de 3000 de lei, fără a fi nevoiți să achi­zi­țio­neze un vehicul nou, printr-un sistem de recompensare. De altfel, programul a fost amânat de mai multe ori în 2022, deoarece unii edili nu au fost de acord să contribuie cu o primă mai mare de 20 la sută. În 2 noiembrie 2022, AFM a anun­țat că sesiunea de începere a pro­gra­mului va avea loc în prima jumătate a anului 2023, ceea ce s-a și întâmplat în luna aprilie a.c. Evident, există și condiții de îndeplinit. Spre exemplu, autove­hi­culul trebuie neapărat să fie înregistrat în evidențele fiscale ale Primăriei Balșa, în cazul de față. La data solicitării acor­dării stimulentului pentru casare, acesta trebuie să aibă o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației. Să aibă normă de poluare Euro 3 sau inferioară și să conțină com­po­nentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de ges­tio­nare a funcțiilor și dis­po­zitive catalizator, dacă acestea au fost pre­văzute din fa­bri­ca­ție). Pro­prie­tarii tre­­buie să aibă do­mi­ci­liul sau re­șe­dința în raza te­ri­to­rială unde aplică, să nu aibă res­tanțe la
plata ta­xe­lor, im­po­zi­telor, amenzilor și contribuțiilor către bu­getul local și cel de stat, să nu aibă con­dam­nări definitive pentru infracțiuni îm­po­triva mediului și să nu folosească ace­eași mașină pentru a obține alte finanțări din alte programe. Ei se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale auto­ve­hiculul uzat pentru care solicită spri­ji­nul și să nu achiziționeze un auto­turism cu norma de po­luare Euro 5 și/sau infe­ri­oară, în termen de 3 ani de la primi­rea ajutorului.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura