Actualitate

Azilul groazei, în atenția prefectului județului

Adriana Năstase

Ca urmare a înștiințării înaintate Instituției Prefectului – Județul Hunedoara de către Agenția Jude­țeană pentru Plăți și Inspecție Socia­lă Hunedoara privind constatările legate de neregulile existente la Cen­trul pentru vârstnici aflat în admi­nis­trarea Asociației Alexandru Ciuhat cu sediul în municipiul Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 84, prefectul jude­țu­lui Hunedoara, Călin Petru Marian, a dispus măsurile instituționale nece­sare pentru a se efectua verificări amă­nunțite.

Probleme grave
Astfel, la inițiativa prefectului ju­de­țului H­unedoara, a fost constituită o echipă mixtă de specialiști, reprezen­tanți ai administrației publice județene și locale, care s-a deplasat la sediul aso­ciației pentru a efectua o amplă ve­rificare asupra modului în care re­prezentanții acesteia respectă legis­lația în vigoare. La acțiunea comună de control au participat reprezentanții ur­mătoarelor instituții și autorități pu­blice: Inspectoratul Județean de Poliție Hunedoara, Direcția de Sănă­tate Publică Hunedoara, Direcția Sa­ni­tar Veterinară și pentru Siguranța Ali­men­telor Hunedoara, A.J.P.I.S Hunedoara, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara și D.G.A.S.P.C Hunedoara.
În urma acestei acțiuni comune de control s-au constatat probleme deo­sebit de grave la fața locului. Pe cale de consecință, prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian, va sesiza organele de urmărire penală.
„Consider că astfel de fenomene nu ar trebui să existe într-o societate nor­mală. Gravitatea situației prezentate se rezumă la încălcarea demnității umane. Re­alitatea constatată de către specia­liștii care s-au deplasat la fața locului pro­voacă un sentiment dezo­lant. Re­pre­zentanții asociației care au apelat de-a lungul anilor la numeroase subter­fu­gii le­gale pentru a menține această nefe­ri­cită afacere trebuie să răspundă în fața organelor abilitate de urmărire penală. Tot ceea ce am văzut în imagini, am­plifică notele scrise de constatare ale spe­cialiștilor și cred că este absolut umi­litor modul în care vârstnicii găsiți în așa nu­mitul centru de asistență au fost tra­tați”, a declarat prefectul județului Hunedoara.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura