Comunitate

Avem Registru pentru persoanele care au comis infracţiuni sexuale

Adriana Năstase

Poliţia Română a operaţionalizat Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploa­tare a unor persoane sau asupra minorilor. Registrul se organizează şi se ţine de uni­tăţile Poliţiei Române, prin structuri specia­lizate în acest domeniu.

Fără minori
Registrul se constituie ca o evidenţă dis­tinctă de cea a cazierului judiciar, în cadrul Sistemului Naţional de Evidenţă Informati­zată a Cazierului Judiciar, constituit potrivit Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (…) Registrul reprezintă un mijloc de cunoaştere, supraveghere şi identificare operativă a persoanelor care au comis infrac­ţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale.
În Registru se ţine evidenţa următoarelor persoane: persoanele fizice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor faţă de care au fost dispuse măsuri procesual-penale în legătură cu infracţiunile anterior enumerate, de către organele române competente; per­soanele de cetăţenie română, despre care
s-au primit comunicări de luare în evidenţă din partea autorităţilor centrale din celelalte state membre şi a autorităţilor competente din statele terţe, cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de acest fel; persoanele născute în străinătate, despre care s-au primit comu­nicări din partea autorităţilor competente ale altor state, cu privire la săvârşirea unei infracţiuni dintre cele enumerate şi cu privire la care sunt date că se deplasează sau că se pot deplasa pe teritoriul României.
Nu se înscriu în Registru persoanele fizice care, la data comiterii faptelor, erau minore, cu excepţia cazurilor în care instanţa de ju­decată a dispus aceasta în mod expres, în cadrul unui proces penal.
Certificatul de integritate comportamen­tală este documentul eliberat persoanelor fizice, care atestă lipsa înscrierilor în Regis­tru sau, după caz, datele înscrise în Registru cu privire la acestea.
Persoanele fizice interesate pot obţine propriul certificatul de integritate comport­a­men­tală în aceleaşi condiţii în care se poate obţine certificatul de cazier judiciar, res­pec­tiv în baza unei cereri-tip, cu datele cu carac­ter personal completate şi motivată, depusă personal la orice unitate sau subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eli­berare a certificatelor de cazier judiciar.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.