ATELIERE STUDENŢEŞTI ŞI WORKSHOP-URI CU ANGAJATORI, ÎN CADRUL PROIECTULUI „PRO-ECHITATE” – UN PROIECT DEDICAT ORIENTĂRII ÎN CARIERĂ A ELEVILOR ŞI STUDENŢILOR

În perioada 3 mai – 14 decembrie 2018, UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA derulează proiectul „PROGRAM INTEGRATIV DE CREŞTERE A ECHITĂŢII SOCIALE PENTRU ELEVII ŞI STUDENŢII DIN MEDIILE DEFAVORIZATE PRIN MĂSURI DE FACILITARE A ACCESULUI LA STUDII ŞI A INSERŢIEI PE PIAŢA MUNCII (PRO-ECHITATE)”, cofinanţat de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – Contract CNFIS-FDI-2018-0024, director de proiect: Conf. univ. dr. Lucian Marina.

Proiectul are ca principal obiectiv creşterea echităţii în accesul la studii superioare şi pe piaţa muncii pentru elevii şi studenţii din mediile defavorizate şi dezvoltarea integrată a planurilor de la nivel instituţional privind inserţia pe piaţa muncii şi echitatea socială. Printre activităţile destinate facilitării accesului la studii superioare şi accesului pe piaţa muncii al liceenilor şi, respectiv, al studenţilor provenind din mediul rural şi oraşele sub 10.000 de locuitori din judeţul Alba şi din judeţele conexe, se numără ateliere inovative de managementul carierei şi orientare profesională, încheierea unor parteneriate sustenabile cu mediul economic, studii şi analize, acţiuni de suport direct şi facilitare a accesului pentru elevi şi studenţi, precum şi dezvoltarea de instrumente on-line de comunicare şi informare.
În zilele de 19 şi 20 noiembrie a.c. au fost organizate şi desfăşurate ateliere de management al carierei şi consiliere profesională pentru studenţi, respectiv: studenţii Facultăţilor de Drept şi Ştiinţe Sociale, Facultăţii de Istorie şi Filologie şi Facultăţii de Teologie Ortodoxă în prima zi, iar studenţii Facultăţilor de Ştiinţe Economice şi Ştiinţe Exacte şi Inginereşti în cea de a doua zi. Agenda atelierelor a cuprins câteva teme de dezbatere de mare actualitate: Cariera în ştiinţe juridice şi administrative (Traineri: Miruna Tudoraşcu, Laura Cetean-Voiculescu); Cariera în ştiinţe sociale (Traineri: Angela Bara, Alin Tomuş); Cariera de profesor în învăţământul preuniversitar (Traineri: Marcela Dărămuş, Ramona Cucea, Larisa Laura Popa, Ioan Chiciudean); Cariera în ştiinţe umaniste (Traineri: Diana Câmpan, Ovidiu Panaite); Cariera în ştiinţe economice (Traineri: Iulia Iuga, Larisa Dragolea); Cariera în ştiinţe exacte şi inginereşti (Traineri: Nicoleta Breaz, Mihaela Aldea, Andreea Begov-Ungur). Pe lângă prelegerile pe domenii, studenţii au avut posibilitatea să înveţe să îşi întocmească propriul plan de carieră de la psiholog Iulia Muntean şi psiholog Ramona Răducan.
Tot în luna noiembrie s-au desfăşurat şi 10 workshop-uri cu participarea unor reprezentanţi ai angajatorilor, incluse în axa de activităţi „Creşterea gradului de corelare a ofertei universitare cu piaţa muncii prin dezvoltarea de parteneriate“, workshop-uri, studii şi planuri instituţionale. La aceste workshop-uri au participat cadre didactice, studenţi şi absolvenţi din 10 domenii majore în care UAB organizează programe de licenţă, masterat şi doctorat, alături de numeroşi angajatori, inspectori şcolari de specialitate, reprezentanţi ai unor firme multinaţionale şi ai unor instituţii cu care UAB are încheiate parteneriate de practică profesională şi de specialitate pentru studenţi. În acord cu scopul principal al proiectului, întâlnirile au vizat creşterea echităţii în accesul la studii superioare şi pe piaţa muncii pentru studenţii din mediile defavorizate şi dezvoltarea integrată a planurilor de la nivel instituţional privind inserţia pe piaţa muncii şi echitatea socială. La discuţiile pe tema enunţată s-au urmărit aspecte variate privitoare la promovarea echităţii în educaţie pe tot parcursul pregătirii profesionale şi eficientizarea absorbţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor, cu analiza celor mai relevanţi indicatori care privesc învăţământul preuniversitar şi universitar: rezultatele obţinute la examenele naţionale, rata de promovabilitate şi, bineînţeles, integrarea pe piaţa muncii potrivit competenţelor şi abilităţilor dobândite în timpul studiilor universitare de licenţă, masterat şi doctorat, percepţia mediului de afaceri asupra calităţii educaţiei.
Au beneficiat de activităţile specifice desfăşurate în cadrul proiectului 240 de elevi de clasele XI-XII, din mediul rural, din categorii dezavantajate socio-economic şi de la liceele din localităţi sub 10.000 de locuitori, peste 300 de studenţi din mediile defavorizate şi peste 250 de participanţi la workshop-uri despre inserţia tinerilor pe piaţa muncii. Proiectul vizează atingerea câtorva obiective strategice: facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru studenţii provenind din medii defavorizate, prin acţiuni de susţinere directă, orientare şi consiliere în carieră; creşterea gradului de corelare a ofertei universitare cu piaţa muncii prin dezvoltarea de parteneriate, workshop-uri, studii şi planuri instituţionale; facilitarea accesului la studii superioare a liceenilor provenind din mediul rural şi oraşele sub 10.000 de locuitori prin acţiuni de susţinere directă, consiliere şi orientare profesională; creşterea gradului de informare despre accesul la studii superioare şi inserţia pe piaţa muncii prin extinderea, integrarea instrumentelor on-line cu utilizatori multipli de la nivel instituţional.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.