Așa arată „Seiful Apocalipsei”: Primul tur virtual al buncărului din Oceanul Arctic

Seiful Apocalipsei îşi deschide pentru prima oară uşile pentru cu­rioşi! Este primul tur vitual în bun­cărul din Svalbard, un teri­to­riu insular la 600 de kilometri de coastele Norvegiei. Antena 3 CNN a prezentat imagini inedite din interior.

De 3 ori pe an
Peisajul unde a fost construit pare rupt din filmele cu James Bond, dar ce se ascunde în acest buncăr supranumit Seiful Apo­ca­lipsei?
Aici sunt conservate speciile de culturi agricole din întreaga lume, iar de-a lungul timpului mulţi au în­lesnit poveşti ale teoriilor cons­pi­raţiilor legate de acest loc. Un nu­măr de 1,2 milioane de mostre sunt păstrate aici ca o asigurare în cazul unui război, dezastru natural sau pandemie.
Acesta a fost lansat în 2008 şi a fost închis publicului, dar acum locul poate fi vizitat virtual. Seiful se deschide doar de 3 ori pe an pentru a accepta noi depozite de seminţe de la alte bănci din lume.
În interior, temperatura este -18 grade Celsius, acesta este stan­dardul internaţional pentru con­servarea seminţelor.
Am ajuns şi noi în camerele de conservare care sunt la 100 de metri în interiorul muntelui. Iar în spatele acestor uşi se află, ceea ce oamenii de ştiinţă numesc, una dintre cel mai mari bogăţii ale oamenirii. Peste 3.000 de cutii pot fi depozitate aici, adică 4,5 mili­oane de eşantioane de seminţe.