Aproape 10.000 de hunedoreni s-au înscris pe platforma de vaccinare în două zile

Sorina Popa

Începând de astăzi,18.01.2021, ora 08:00 se deschid centrele de vaccinare de la Deva (Centrul Cultural Drăgan Muntean), Hunedoara (Sala de sport Liceul Traian Lalescu şi Petroşani (Sala de sport Şcoala nr. 7).

Cel mai mare transport
„În acest moment toate locurile pentru centrele de la Deva şi Hunedoara au fost ocupate până în data de 28.02.2021, iar la Petroşani probabil se vor ocupa în cursul zile de astăzi. În total, în cele trei centre, au fost înregistrate, până în acest moment, în platforma de programări, 9.871 de persoane. La această oră avem 4.296 de persoane vaccinate în judeţ, începând cu data de 30.12.2020. Astăzi aducem cel mai mare transport cu doze de vaccin, respectiv 2.760 de doze (460 de flacoane), care vor fi distribuite la centrele de vaccinare pentru popu­laţie şi la cele din unităţile spitaliceşti care vor continua vaccinarea personalului medical la prima vaccinare şi RAPEL”, a declarat Sebastian Mezei (foto), directorul executiv al DSP Hunedoara, pentru MESAGERUL HUNEDOREAN.

În condiţii de siguranţă
Astăzi ajunge în România a cincea tranşă de vaccin de la Pfizer BioNTech, care constă în 87.750 doze, pe cale aeriană, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca şi Timişoara.Transportul către centrele de stocare este asigurat de firma producătoare, in­clusiv pe cale terestră. Vaccinurile sunt transportate în condiţii optime de siguranţă, în containere speciale, cu gheaţă carbonică şi folie etanşă.
Astfel, procesul de vaccinare continuă atât în cen­trele din Bucureşti, cât şi din ţară, fiind distribuite 87.750 de noi doze, după cum urmează: Centrul Regional de Distribuţie Bucureşti, 33.930 doze; Centrul Regional de Distribuţie Braşov, 11.700 doze; Centrul Regional de Distribuţie Cluj, 9.360 doze; Centrul Regional de Distribuţie Constanţa, 8.190 doze; Centrul Regional de Distribuţie Craiova, 7.020 doze; Centrul Regional de Distribuţie Iaşi, 10.530 doze; Centrul Regional de Distribuţie Ti­mişoara, 7.020 doze (n.r.-de care aparţine şi judeţul nostru).

Calendar de livrare
În centrele de vaccinare se vor utiliza atât doze recepţionate de România în tranşa curentă, cât şi în tranşele anterioare, pe baza solicitărilor transmise la Centrul Naţional şi centrele regionale de depo­zitare, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti.
Reamintim că în data de 15 ianuarie a debutat Etapa a II-a a campaniei de vaccinare, destinată persoanelor cu vârsta peste 65 de ani, persoanelor cu boli cronice, indiferent de vârstă, precum şi personalului-cheie care desfăşoară activităţi în domenii esenţiale. În România, alocarea dozelor de vaccin se realizează conform calendarului de livrare pus la dispoziţie de firma producătoare, sens în care, săptămânal, ţara noastră primeşte tranşele de vaccin necesare imunizării populaţiei. Pe măsură ce noile tranşe ajung în România, aplicaţia de pro­gramare şi adresa se actualizează şi permite con­tinuarea procesului de programare pentru cate­goriile de populaţie aflate în etapa curentă.
În ceea ce priveşte calendarul de livrare a dozelor, compania Pfizer a anunţat revenirea la programul iniţial de livrări către Uniunea Europeană începând cu săptămâna 25 ianuarie, cu cantităţi crescute începând cu săptămâna 15 februarie.

One thought on “Aproape 10.000 de hunedoreni s-au înscris pe platforma de vaccinare în două zile

 • 18 ianuarie 2021 la 3:51
  Permalink

  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 3 din 15 ianuarie 2021privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
  ) Activitatea din centrele de vaccinare împotriva COVID-19 este desfășurată de către personalul medico-sanitar și care își exercită profesia cu respectarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și de către registratorul medical.(3) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, activitatea de vaccinare se poate realiza, în centre de vaccinare stabilite și în alte locații, în condițiile prevăzute în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările ulterioare
  (4) Unitățile sanitare și autoritățile administrației publice locale care organizează centrele de vaccinare împotriva COVID-19 au obligația de a asigura personalul medico-sanitar și registratorii medicali necesar funcționării acestora, în una dintre următoarele modalități:a) delegare;b) detașare;c) contract de prestări servicii.(5) Personalul medico-sanitar și registratorii medicali detașați în condițiile alin. (4) lit. b) se încadrează pe posturi în afara organigramei instituției la care se detașează, prin act administrativ al conducătorului instituției sau al unității sanitare, după caz.(6) Personalul medico-sanitar și registratorii medicali, ce își desfășoară activitatea la un furnizor de servicii medicale care are încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu o casă de asigurări de sănătate, poate desfășura activitate în cadrul centrului de vaccinare împotriva COVID-19 în afara programului de activitate stabilit și prevăzut în cadrul contractului încheiat cu aceasta.(7) Unitățile sanitare și autoritățile administrației publice locale, după caz, au obligația desemnării unui medic coordonator al centrului de vaccinare.(8) Atribuțiile și criteriile de desemnare a medicului coordonator al centrului de vaccinare sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătății, care se aprobă în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență
  .(9) Personalul medico-sanitar și registratorii medicali delegați sau detașați pentru a desfășura activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 beneficiază de drepturile salariale stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.7
  Articolul 2(1) Cheltuielile privind plata personalului medico-sanitar și registratorii medicali, cu excepția personalului delegat sau detașat, care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 se finanțează în limita sumelor aprobate prin buget, respectiv:a) din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății către bugetele locale;b) din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.( de urgență.(4) Cheltuielile necesare implementării măsurilor stabilite prin prezenta ordonanță de urgență se finanțează și se decontează și prin alte surse legal constituite.
  Articolul 3(1) Pentru activitatea prestată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 personalul medico-sanitar și registratorii medicali, cu excepția personalului delegat sau detașat, beneficiază de plată pentru timpul efectiv lucrat la un tarif orar diferențiat în baza contractului de prestări servicii, după cum urmează:a) 90 lei/oră pentru medici;b) 45 lei/oră pentru asistenți medicali;c) 20 lei/oră pentru registratorii medicali.(2) Pentru activitatea prestată de medicii de familie cu liste proprii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate în vederea informării, programării la vaccinare,

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare