Politica si administratie

Apa Serv Valea Jiului, monitorizare modernă a rețelelor de apă

În Valea Jiului, sistemul de mo­ni­to­rizare a rețelelor de apă și canalizare este unul dintre cele mai performante din țară. Sistemul SCADA, adică pre­scurtarea pentru Monitorizare, Con­trol și Achiziții de Date (Supervisory Control And Data Acqui-sition), se referă la un sistem amplu de măsură și control. Automatizările SCADA sunt folosite pentru monitorizarea sau controlul proceselor chimice, fizice sau de transport.

Știu imediat unde este problema
„Transmiterea de date de la de­bit­metre, senzori de presiune și de calitate a apei, atât pe rețelele de distribuție, cât și pe cele de aducțiune, sau din re­zer­voare, sunt transmise la dispeceratul nostru central. Practic, acest sistem ne permite să avem instant, zi și noapte, o imagine asupra funcționarii întregului sistem de alimentare cu apă potabilă al Văii Jiului”, a declarat Cristian Ionică (foto), managerul Apa Serv Valea Jiului.
Personalul a fost instruit pentru a pune în practică sistemul respectiv. Sis­te­mul monitorizează cele 6 orașe din Valea Jiului, toate presiunile, debi­tele de plecare din stații, pompele de apă, uni­tă­țile de producere a energiei, respectiv Microhidrocentralele și mo­ni­torizează ca­litatea apei, prin 20 de sen­zori am­pla­sați în zonă. Automat, dacă apare o de­fec­țiune, parametrii presiune sau debit se modifică și există setate anumite alar­me, pentru anumiți pa­ra­metri, susțin specialiștii de la Apa Serv Valea Jiului. Dacă este o avarie, angajații operatorului trimit rapid sms-uri că se va întrerupe fur­nizarea apei. Până să se implemen­te­ze acest sistem, trebuia trimis o per­soa­nă la locul defecțiunii, să vadă despre ce este vorba.
Sistemul a fost achiziționat pe fon­duri europene și a costat aproximativ 270.000 de euro, iar în această lună va fi făcută recepția finală a lui.