Apa Serv Valea Jiului continuă pregătirea practică a viitorilor angajaţi

Maximilian Gânju

Elevii cuprinşi în proiectul derulat de SC Apa Serv Valea Jiului şi Colegiul Tehnic” Con­stan­tin Brâncuşi” din Petrila, de pregătire şi spe­cia­lizare în diferite meserii, a fost reluat. Pre­gă­tirea practică a elevilor a fost stopată de pan­demie, dar odată cu îmbunătăţirea situa­ţiei, viitorii meseriaşi au revenit în atelierele operatorului de apă. Elevii vor învăţa o meserie şi vor fi şi recompensaţi financiar.

Parteneriate
Atelierul şcoală de la Apa Serv Valea Jiului a fost redeschis pentru elevii claselor pro­fe­sio­nale de învăţământ dual de la Colegiul Tehnic ”Constantin Brâncuşi” din Petrila, dar nu numai. Tot la atelierele operatorului vor face pre­gătirea şi elevii unui liceu tehnic din mu­nicipiul Petroşani. ”Avem în aceste 3 clase de în­văţământ dual, aproape 60 de elevi de la cele două licee cu care avem încheiate par­te­neriate privind derularea activităţilor practice pentru elevii care au ales să înveţe o meserie. Noi am abordat aceste parteneriate cu toată res­ponsabilitatea, pentru că ne dorim ca elevii care vin la atelierul-şcoală să deprindă abi­li­tăţile practice specifice meseriei pentru care au optat, astfel încât la finalizarea celor trei ani de ucenicie să poată fi integraţi pe piaţa muncii ca muncitori calificaţi în aceste meserii deosebit de căutate pe piaţa muncii, inclusiv de către noi”, a declarat Cristian Ionică, di­rec­torul general al ApaServ Valea Jiului.

Proiect de succes
Intenţia înfiinţării unei clase de învăţământ dual la liceul din Petrila a pornit încă din anul 2018, iar în 2019 a şi fost pus în practică. Cum a fost un succes, celor 12 elevi prinşi în proiectul pilot li s-au adăugat an de an şi alţii, astfel că azi sunt 60 de ucenici care fac pre­gătirea practică la operator. Din acest motiv şi atelierul şcoală a fost mutat într-o locaţie încăpătoare. ”Creşterea numărului de elevi de la învăţământul dual care se pregătesc la noi ne-a determinat să găsim un spaţiu mai mare, co­respunzător utilat, pentru a desfăşura acest tip de activitate. Am identificat şi am pus la punct acest nou atelier-şcoală, care func­ţio­nează într-o clădire a noastră din cartierul Aeroport, lângă Şcoala gimnazială nr. 7. De­sigur, noi le asigurăm ucenicilor noştri şi trans­portul la acest atelier-şcoală”, explică di­rectorul Apa Serv.

Au făcut pregătire şi on-line
Chiar şi pe perioada restricţiilor impuse de pandemie au fost ţinute cursuri de către specialiştii Apa Serv. Deşi este mai dificil să se facă o pregătire practică din faţa calcu­la­to­rului, elevii au avut posibilitatea să se fa­mi­lia­rizeze cu anumite echipamente şi scule, astfel ca o dată cu revenirea în băncile din atelierul şcoală să le recunoască mai uşor şi să ştie modul lor de funcţionare. ”Cel mai important lucru este însă că aceşti tineri au şansa de a învăţa o meserie care le va oferi, la finalul celor trei ani de studiu nu doar un certificat de ca­lificare, ci în primul rând garanţia că vor fi pre­gătiţi să facă faţă, încă din prima zi de an­ga­jare în sectorul economic, provocărilor pro­fe­sionale. Şi pentru noi acest lucru înseamnă mult, pentru că este vorba o dată despre pres­tigiul celor care s-au ocupat de pregătirea lor dar înseamnă şi oportunitatea de a putea fi pri­mul angajator al acestora, la momentul ab­solvirii studiilor”, a mai spus Cristian Ionică, di­rectorul general al Apa Serv Valea Jiului.Elevii din cadrul învăţământului dual, pe lângă po­si­bilitatea de a deveni buni meseriaşi încă de pe băncile şcolii, sunt recompensaţi cu burse oferite atât de ApaServ Valea Jiului cât şi Mi­nisterul Educaţiei ori autorităţile locale.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.