Ajunge la închisoare din cauza unei amenzi neplătite

Un șofer din municipiul Lupeni va ajunge în pușcărie deoarece n-a plă­tit o amendă penală dictată de ju­de­cători, pentru că a fost prins cir­culând cu autoturismul în stare de ebrietate. Instanța de judecată l-a amendat cu 10.000 de lei, dar tâ­nărul a fugit din țară fără să achite sancțiunea. Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Hațeg a cerut înlocuirea pedepsei amenzii aplicate condamnatului.

Rea credință
„Din cuprinsul procesului verbal de executare a mandatului de aducere instanţa va reţine că intimatul este ple­cat în străinătate de aproximativ un an pentru a munci. Instanţa reţine că, deşi condamnatului avea obligaţia să exe­cute amenda prin plată şi să depună la judecătorul delegat cu executarea re­cipisa de plată integrală a amenzii, aceasta nu şi-a îndeplinit obligaţia. Făcând aplicarea dis­po­zi­ţi­i­lor legale la cauza dedusă judecăţii, ins­tanţa reţine reaua-credinţă a inti­matului în exe­cu­tarea pedepsei a­menzii penale la care a fost con­dam­nat, acesta neachitând amenda pe­nală. De altfel, cuantumul a­menzii stabilite de instanță, de 10.000 lei este un cuantum mediu, astfel că nu se justifică pasivitatea în achitarea sa. Se reţine reaua-credinţă prin prisma faptului că intimatul nu este arestat, apa­rent este plecat din ţară pentru a lu­cra (are deci capa­ci­ta­tea de a ob­ţine venituri prin muncă şi des­făşoară o activitate) şi deţine bu­nuri în pa­tri­moniu nu achitat amenda penală la care a fost condamnat”, se arată în dosar. Individul ar urma să fie adus în țară și dus la penitenciar, dacă soluția instanței din Hațeg va rămâne de­fi­ni­tivă. ”Instanţa va admite se­si­za­rea ju­de­cătorului delegat cu exe­cu­ta­rea din cadrul Judecătoriei Hațeg, va dispune înlocuirea pedepsei amenzii penale de 10.000 lei (200 de zile x 50 lei), apli­cată condamnatului cu pe­deap­sa de 200 (două sute) zile închi­soare”, se pre­­cizează în soluția judecătoriei.