Admitere 2019 – sesiunea SEPTEMBRIE – învățământ la distanță și cu frecvență redusă la Universitatea Politehnica din Timișoara

1 august 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Publicitate

Învață oricând, oriunde și în ritmul tău!

S-a dat startul pentru înscrieri la concursul de ADMITERE 2019 sesiunea SEPTEMBRIE – cursuri în regim ID și IFR! Întâlnirile în universitate sunt programate numai în zilele de weekend iar tutorizarea este online, prin platforma virtuală – Campusul Virtual UPT. Cursurile și cadrele didactice, competențele, titlul și profesia sunt aceleași cu cele desfășurate în cadrul programelor de studii la forma de învățământ la zi.

 

Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL) organizează și desfășoară, în perioada următoare, admiterea pentru programele de studiu în regim de învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă.

https://elearning.upt.ro/admitere/

 

ADMITERE 2019 – sesiunea SEPTEMBRIE

Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații: ingineri – 4 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale – 8 locuri

https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/tehnologii-si-sisteme-de-telecomunicatii/

Comunicare și Relații Publice: licență – 3 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Științe ale Comunicării – 34 locuri

https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/comunicare-si-relatii-publice/

Tehnologia Construcțiilor de Mașini: licență – ingineri – 4 ani de studiu, învățământ cu frecvență redusă, în colaborare cu Facultatea de Mecanică – 13 locuri

https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/tehnologia-constructiilor-de-masini/

 

Programele de studiu sunt acreditate de către ARACIS și conferă o diplomă similarăc a și în cazul studiilor la forma de învățământ cu frecvență, diploma de sudii superioare de licență în forma de învățământ la distanță/cu frecvență redusă. (conform cu HG607/2014https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Superior/2016/Acte/HG_607_2014_con%C5%A3inut_format_acte_studii_ciclul%20I.pdf)

Calendar

 

Înscriere candidaţi:  26.08.2019 – 12.09.2019

Concurs de dosare  13.09.2019

Rezultatele concursului     13.09.2019, ora 10.00

Confirmări Runda I  13.09.2019, ora 10.00 – 14.09.2019, ora 16.00

Afișare Runda II       16.09.2019, ora 10.00

Confirmări Runda II 16.09.2019, orele 10.00 – 16.09.2019, ora 18.00

Rezultatele finale    16.09.2019, ora 20.00

Înscriere

Înscrierea (preînscrierea) online pentru specializările învățământ la distanță (ID) și învățământ cu frecvență redusă (IFR) se efectuează în perioada 26.08.2019 – 9.09.2019.

În această etapă, candidații care doresc să participe la preînscrieri, să evite aglomerația din timpul sesiunii de admitere, își pot depune dosarul la secretariatul Centrului ID/IFR și e-Learning. Finalizarea procesului de preînscriere și înscriere se realizează unitar pentru toți candidații, conform calendarului, în data de 16septembrie 2019.

Preînscrierile se desfășoară la sediul Centrului ID/IFR şi e-Learning – CeL Bd.Pârvan nr. 2B, et. 4 camera C407 (Clădirea Bibliotecii, intrarea laterală dinspre clădirea Electro, lângă bariere) – de luni până vineri, între orele 9:00 – 14:00, în perioada 26.08.2019 – 9.09.2019!

Tel: 0256 403 300

E-mail: [email protected]

 

Metoda de învățământ

Diploma de licență acordată la finalul studiilor este identică cu cea de la forma de învățământ de zi, singura diferență fiind menționarea formei de învățământ. Curricula, cursurile sunt identice cu cele de la forma de învățământ de zi, iar tutorizarea va fi efectuată de către aceleași cadre didactice care desfășoară cursuri la forma de învățământ de zi.

Avantaje ale desfășurării cursurilor prin învățământ la distanță:

  • cursuri desfășurate online prin platforma Campus Virtual al UPT (www.cv.upt.ro)
  • administrare online note și teme/proiecte
  • comunicare și suport online cu cadrele didactice și secretariat
  • întâlniri față-în-față, în Timișoara (sâmbăta și duminica) pentru seminar, laborator sau proiect. În perioada sesiunii, examenele se vor programa în fiecare weekend (1-2 examene pe weekend).

Studenții ID/IFR beneficiază de suport complet online pe durata studiilor, prin intermediul Campusului Virtual: materiale de curs, teme și activități, note examene, comunicare și interacțiune directă.

Specializări

TehnologiișiSisteme de Telecomunicații

Absolvenţii acestei specializări vor deveni specialişti de înaltă performanţă şi competenţă cu o bună pregatire fundamentală în domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor, dar în egală măsură pregătiţi şi în domenii conexe, astfel încât să se integreze rapid în economia de piaţă.

Ei vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piaţa muncii: transmisii integrate de date şi voce, tehnologii audio-video şi multimedia, programare web, reţele de telecomunicaţii, telefonie fixă şi mobilă, dezvoltare de aplicații online.

O serie de cursuri permit studenţilor să aprofundeze domenii specifice cum ar fi sisteme integrate de telecomunicaţii, reţele de comunicaţii sau multimedia. Studenţii în an terminal au posibilitatea de a realiza lucrarea de diplomă în străinate sau în colaborare cu firme importante din domeniu. Inginerii specialişti în electronică şi telecomunicaţii pot deveni: specialişti în telecomunicaţii mobile, dezvoltatori de reţele de comunicaţii, calculatoare sau de centrale, dezvoltatori de aplicaţii audio-video, dezvoltatori multimedia sau aplicaţii Web.

Toți absolvenţii ultimelor generații şi-au găsit locuri de muncă în domeniu. http://www.etc.upt.ro/

 

Comunicare şi relaţii publice

Pentru Comunicare şi relaţii publice (CRP) în regim de învăţământ la distanţă (ID) competenţele, calificările şi diplomele conferite sunt identice cu cele oferite de specializarea la forma de învăţământ cu frecvenţă Comunicare şi relaţii publice, domeniul de licență Științe ale Comunicării. Titlul profesional care se acordă absolvenților la finalizarea studiilor este de “Licenţiat în Ştiinţe ale comunicării”.

Programul de studii Comunicare şi relaţii publice – învățământ la distanță formează absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în domeniul comunicării şi al relațiilor publice pentru activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, organizaţii politice, organizaţii non-guvernamentale etc.: specialişti în comunicare și relaţii publice, specialişti în relaţiile cu presa, purtători de cuvânt, consultanţi în comunicare și relații publice, consultanţi resurse umane, asistenți manager, referenți, mediatori lingvistici.

La finalizarea ciclului de licență (3 ani de studii), absolvenții vor deţine competenţe şi abilităţi în crearea şi gestionarea imaginii organizaţiilor, în medierea şi negocierea relațiilor, în producerea de mesaje scrise şi orale în limba română şi în două limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană).

http://sc.upt.ro/

 

Tehnologia Construcţiilor de Maşini

SpecializareaTehnologiaConstrucţiilor de Maşini (TCM) defineşte o profesie adaptată evoluției economice prezente şi viitoare, conectată la practica europeană şi mondială, în care inginerului mecanic, pe lângă instruirea tehnică de bază de profil Inginerie Industriala, i se formează competenţe operaţionale pentru sectorul productiv în general dar şi pentru sfera serviciilor şi de promovare produs.

Profilul profesional al inginerului TCM oferă absolvenţilor noştrii posibilităţi diversificate de integrare pe piaţa muncii în sectoare industriale sau de prestări de servicii cum ar fi: producţia de componente, subansambluri sau produse industriale sau manufacturiere, pentru industria de autovehicule (automotive), energetică, transporturi aeriene, navale sau feroviare, echipamente industriale, produse electrocasnice, aparate de măsură şi control, mecanică auto, întreţinere şi reparaţii în domeniul mecanic.

http://mec.upt.ro/

 

 

 

Informații suplimentare:

Website CeL: https://elearning.upt.ro/admitere/

Facebook: https://www.facebook.com/CIDUPT

Twitter: http://twitter.com/elearning

Youtube: http://www.youtube.com/user/cidupt

 

Contact

Centrul ID/IFR si e-Learning

Bv. Vasile Parvan, Nr. 2 B – Etaj IV, sala C407 Timișoara

elearning.upt.ro

tel: 0256 403300

0256 404692

E-mail: [email protected]

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Peste 11 la sută din elevii hunedoreni nu mai dau pe la şcoală

Ministrul Educaţiei a trimis Corpul de Control în toate şcolile din ţară pentru a verifica situaţia elevilor şi ”a identifica...

Gura lumii, 02.08.2019

Vorbesc gurile rele că un personaj de pe la noi se pregăteşte din nou să se prezinte la examenul pentru...

Bulină neagră, 02.08.2019

Valentin Daniel-Lucian Hârleţ, tânăr din municipiul Lupeni

Închide