Administratorul public al judeţului, Costel Avram, este categoric. Primăria Teliucu Inferior este responsabilă de starea drumului spre Lacul Cinciş

Adriana Năstase

Redeschiderea sezonului estival se apropie cu paşi repezi, iar sectorul de drum judeţean care asigură accesul spre lacul de agrement Cinciş şi care se află în administrarea Con­siliului Local al comunei Teliucu Inferior se află într-o stare avansată de degradare, anunţă re­prezentanţii Consiliului Judeţean Hunedoara.

Pentru implementarea unui proiect
Din acest motiv, administratorul public al ju­de­ţului Hunedoara, Costel Avram, şi vice­pre­şe­dintele CJ Hunedoara, Ion Bădin, au efectuat ieri o vizită în teren. Din partea Primăriei co­munei Teliucu Inferior a fost prezent secretarul UAT, Sebastian Teodor Matei.
Împreună cu reprezentanţii Serviciului Ad­mi­nistrare drumuri din cadrul CJ Hunedoara, s-au identificat principalele deficienţe rezultate în urma executării lucrărilor de infrastructură de­rulate de Primăria Teliucu Inferior.
Conducerea Consiliului Judeţean Hunedoa­ra a solicitat din nou Primăriei Teliucu Inferior să execute lucrări de întreţinere periodică pen­tru menţinerea stării de viabilitate a sectorului de drum judeţean DJ 687D de la km 3+350 – km 10+100 (lungime totală de 6,750 km), ast­fel încât circulaţia rutieră să se desfăşoare în condiţii de siguranţă şi confort.
„Acest sector de drum a fost dat în ad­mi­nis­trare Consiliului Local Teliucu Inferior pentru a se putea implementa un proiect finanţat prin PNDL. Dacă drumul arată în halul în care arată, este vina exclusivă a Primăriei Teliucu In­ferior. Consiliul Judeţean Hunedoara nu are cadru legal să intervină pe acest drum, de aceea îl rog încă o dată pe domnul primar Pu­peză să-şi facă datoria şi să întreţină acest drum”, a declarat Costel Avram.
De asemenea, având în vedere Acordul Con­si­liului Judeţean Hunedoara privind lu­cră­rile de amplasare a conductei de alimentare cu apă potabilă – sat Cerna, pe sectorul de drum menţionat, Primăriei Teliucu Inferior i s-a so­li­ci­tat să notifice constructorul ce execută aceste lucrări cu privire la aducerea la starea iniţială de viabilitate a sectorului de drum afectat.

Ce zice ordonanţa cu pricina
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, menţionează condiţiile de exploatare a drumurilor la art. 40 alin. (1): „Dru­murile trebuie să fie semnalizate şi menţinute în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către administratorul drumului. În perioa­de­le în care pe sectoarele de drum se des­fă­şoară lucrări de întreţinere, reparaţii, moder­ni­zare, reabilitare sau consolidare, această res­ponsabilitate revine executantului lucrării.”
Reamintim că, începând cu data de 16.01.2018, sectorul de drum DJ 687D Te­liucu Inferior – Cinciş Cerna – Topliţa – Hăş­dău – Lunca Cernii de Jos – Lunca Cernii de Sus – lim. jud. Caraş Severin, km 3+350 – km 10+100 se află în administrarea comunei Teliucu Inferior. Contractul de administrare a fost încheiat în baza Hotărârii Consiliului Ju­deţean Hunedoara nr. 274/12.12.2017 la so­li­citarea Consiliului Local al comunei Teliucu In­ferior în scopul realizării unor lucrări de in­vestiţii.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Municipiul Hunedoara are cel mai mare buget local din judeţ

Consiliul Local al municipiului Hunedoara a adoptat bugetul local pe acest an, in­ves­tiţiile pentru dezvoltare reprezentând 75 la sută din

Parcare publică cu plată la Deva

Cei de la Administrarea Domeniului Public şi Privat din Primăria Deva ne anunţă că par­carea publică din Piaţa Unirii va

Poliţiştii o ţin pe-a lor. Amenzi peste amenzi

Cele mai multe amenzi au fost date de echipele mixte de control pentru 28 pentru ne­respectare măsurii de protecţie indivi­duală,

Închide