Acord pentru integrarea romilor în societate

Ieri, la prefectura Hunedoara a fost sem­nat „ACORDUL DE PARTENERIAT” pentru implementarea Proiectului “Măsuri de creştere a incluziunii şi abilitării romilor din judeţul Hunedoara. Documentul a fost sem­nat de prefectul judeţului Hunedoara, Călin Marian, iar din partea „Asociaţiei pentru educaţia liberă a cetăţenilor” a fost semnat de Oana Aura Mădălina, preşedintele aso­ciaţiei.

Reducerea sărăciei
La întâlnirea prilejuită de semnarea acor­dului, din partea Instituţiei Prefectului au par­ticipat şi subprefecţii Oana Andreea Biriş şi Szell Lorincz împreună cu echipa de implementare reprezentată de Romeo Deteşan, directorul Cancelariei Prefectului şi Irina Pădurean, manager public al insti­tuţiei.
Programul „Dezvoltare locală, reducerea să­răciei şi creşterea incluziunii romilor este finanţat prin intermediul Granturilor SEE (Spa­ţiul Economic European) şi Nor­ve­giene, este implementat de Fondul Român de Dezvoltare Socială-FRDS şi are ca obiec­tiv general creşterea incluziunii şi abilitarea romilor din municipiul Orăştie. Acest lucru se va face prin creşterea accesului şi a ca­lităţii serviciilor integrate pentru un 928 romi din mu­nicipiul Orăştie, în următoarele sectoare: asistenţă socială, educaţie, ocu­pare, să­nă­tate şi locuire, abilitarea unui nu­măr de 40 romi din Orăştie, în ceea ce pri­veşte extin­de­rea capacităţilor şi acumu­lă­rilor individuale, dar şi colective. precum şi prin conştien­ti­za­rea societăţii cu privire la com­baterea discri­minării etnice şi la promovarea drepturilor romilor, atât în aria de implementare a pro­iec­tului cât şi la nivel naţional. (A. Năstase)

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare