ActualitateFlash

A fost lansat procesul secolului: românii pot cere despăgubiri Austriei, pentru că nu suntem în Schengen

Președintele PMP, Eugen Tomac, a anunțat faptul că a reușit să înceapă un nou proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene privitor la refuzul Austriei de a primi România în Schengen. Tomac se folosește de dreptul Uniunii Europene și a dat în judecată Consiliul European pentru lipsa de acțiune în acest dosar.

Croația, da
Drept urmare, Tomac explică faptul că o dată cu acest nou proces, românii care se consideră nedreptățiți că nu au acces pe piața liberă a Schengen se pot ală­tura demersului și pot solicita des­pă­gubiri Austriei.
„Pe 8 decembrie anul trecut, Consiliul Miniștrilor de Interne din Uniunea Europeană a avut pe ordinea de zi pro­pu­nerea de a elimina frontierele interne pentru România, Bulgaria și Croația, propunere acceptată doar în cazul celei din urmă. Din momentul deciziei de a primi doar un stat din cele trei în spațiul Schengen s-a creat un conflict juridic care trebuie clarificat în justiția euro­pea­nă. Practic, în ședința JAI din 8 de­cembrie 2022, negocierea politică tre­buia făcută în acord cu recomandările Comisiei Europene și ale Parlamentului European, care au cerut la unison ad­miterea tuturor celor trei state în spațiul Schengen. Consiliul însă a luat două de­cizii: a acceptat Croația, stat care în­de­plinește criteriile din 2021, dar a respins România și Bulgaria, state care înde­pli­nesc condițiile de a fi acceptate în Schengen din 2011! În acest caz, regula unanimității a fost aplicată discrimina­toriu, încălcându-se mai multe articole din Tratatul Uniunii Europene (TUE), Tra­tatul de Funcționare a Uniunii Europene (TFUE) și, de asemenea, principii funda­mentale ale dreptului european”, a spus Eugen Tomac.
„În acest sens, am formulat o nouă ac­țiune, în baza art. 265 din TFUE, prin care reclamăm încălcarea prevederilor Tratatelor prin abținerea de către Consiliul Uniunii Europene de a acționa în sensul integrării României în spațiul Schengen. Acțiunile pe care le-am depus la CJUE ne permit să invităm per­soanele juridice române să se alăture demersului nostru. Orice persoană ju­ri­dică română care consideră că îi este afectată activitatea și îngrădită liber­tatea de mișcare a bunurilor în spațiul UE se poate alătura ca parte în proces. Companiile românești pot solicita, în cadrul acestui proces, inclusiv des­pă­gu­biri, întrucât le este îngrădit accesul pe Piața Unică Europeană printr-un abuz de putere din partea Austriei. Consider că trebuie să utilizăm toate instru­men­tele pe care ni le pune la dispoziție Uniu­nea Europeană pentru a corecta ne­dreptatea pe care un stat membru pre­cum Austria o întreprinde fără nici un motiv rațional la adresa României”, a în­cheiat Tomac. (A. Năstase)