Comunitate

25 de ani de la înființarea Asociaței Comunelor din România

Magdalena Șerban

În 1997, la inițiativa câtorva primari vizionari, lua ființă Asociația Comunelor din România. De la o mână de membri fondatori, astăzi ACoR a ajuns să reprezinte peste 2.200 de comune. Astfel, pentru a marca acest moment important din istoria sa – 25 de ani de la înființare, s-a decis organizarea unei Adunări Generale extraordinare, cu caracter festiv, în perioada 04-11 iulie 2022, în stațiunea Jupiter. Din județul Hunedoara participă 8 edili: Ilie Ovidiu Furdui – Crișcior, Victor Stoica – Pui, Sorin Nistor – Zam, Albu Weber Lucian Mihael – Hărău, Călin Dud – Luncoiu de Jos, Daniel Dobruțchi – Peștișu Mic, Maria Huzoni – General Berthelot și Damian Diniș – Băița.

Ediție specială
Pentru manifestare au fost asigurate nu mai puțin de 440 de locuri, pentru o cât mai largă reprezentare a comunelor membre, iar la lucrări sunt invitate o serie de personalități politice și culturale. Programul implică multiple întâlniri, ate­liere, seri de concert, dar și mult aș­tep­tata înmânare a distincțiilor Asociației Comunelor din România, precum și a trofeelor pentru primarii cu 8, 7, 6, și 5 mandate în fruntea comunităților locale. Organizarea evenimentului este asi­gu­rată de către Faxmedia Consulting. ,,Ca și subiecte cu tratare punctuală, amintesc analiza problemelor cu care se confruntă comunele din România şi, implicit, au­to­rităţile administraţiei publice locale ale acestora, Programul Naţional de Re­dre­sare şi Rezilienţă și impactul asupra satelor, dar și Pactul rural şi Planul de acţiune rurală al Uniunii Europene. Bine­înțeles, în discuție sunt cu mult mai multe, printre care analiza gradului de implementare şi a problemelor apărute în practică în activitatea de audit public intern prin cooperare desfăşurate la nivelul filialelor judeţene ale Asociaţiei, prin­cipalele priorităţi şi direcţii de dez­voltare ale acesteia, etc”, a declarat pri­marul din Crişcior, Ovidiu Furdui, preşe­dinte al filialei judeţene a ACoR. Mai tre­buie spus că întrunirea din acest an bifează și lansarea volumului colectiv de studii „România rurală în noul capitalism”, fiind invitaţi să participe Iulian Stănescu, coordonatorul scrierii și cercetător ştiin­ţific – Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) al Academiei Române; acad. prof. univ. dr. Cătălin Zamfir, directorul Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) al Academiei Române; prof. univ. dr. Elena Gavriliu-Zamfir, cercetător ştiin­ţific principal I la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) al Academiei Române; Dan-Ştefan Motreanu – euro­par­lamentar și Emil Drăghici, preşe­din­tele Asociaţiei Comunelor din România. Un alt moment marcant e reprezentat de conferinţa „Înapoi la rădăcini, dacă vrem un VIITOR!”, dedicată SAT – STABILI­TATE, ARMONIE ŞI TRADIŢII. Pentru sufletul celor cu suflet, din sufletul maes­trului Dan PURIC. Totodată, printre auto­ritățile centrale care au luat parte la manifestare se numără Tánczos Barna – ministrul mediului, apelor şi pădurilor și Cseke Attila-Zoltán, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei.