24 ianuarie, zi dragă românilor

În fiecare an, de 24 ianuarie, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Judeţean Hune­doa­ra, a făcut din această zi, Ziua Unirii Prin­ci­p­atelor Române, un prilej de bucurie, de evocare a acestui important eveniment din istoria modernă a României.
Am pregătit cu mare emoţie fiecare moment, de la impresionanta defilare cu zeci de steaguri tricolore purtate de tineri la entuziasta Horă a Unirii din curtea bibliotecii, de la expoziţia de carte dedicată Micii Uniri la concursul pe tema unirii la care luau parte elevi. De fiecare dată, participarea era impresionantă, bucuria celor prezenţi se citea pe chipul fiecăruia.
Anul acesta, din păcate, nu mai putem or­ga­niza activităţi cu participare numeroasă, tre­buie să respectăm restricţii care ne vor ajuta să depăşim perioada grea prin care trecem.
Cu toate acestea, Ziua Unirii Principatelor Române nu poate trece neobservată, ea este o sărbătoare îndrăgită de toţi românii, o zi dragă inimilor tuturor. De aceea, anul acesta, în di­mi­neaţa zilei de 24 ianuarie, o delegaţie de biblio­te­cari condusă de Ioan Sebastian Bara, ma­na­gerul Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, a depus o jerbă pe clădirea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Hu­ne­doara. Aici a fost, pe vremuri, Hanul Mare al Devei, devenit apoi Hotelul „Crucea Albă”, unde a poposit o noapte, în drum spre exil, la 14 fe­bruarie 1866, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, detronat la 11 februarie. După noaptea pe­tre­cută aici, împreună cu Elena Doamna şi cei doi copii, oficialităţile devene l-au salutat în pre­zenţa a numeroşi locuitori. Martorii oculari îşi amintesc că fulgii de zăpadă care cădeau pă­reau lacrimi de durere.
În amintirea acestui moment dureros, pe zidul clădirii a fost amplasată o placă me­mo­ria­lă ce amin­teşte de popasul îndrăgitului domn român în drum spre exilul din care va reveni doar în sicriu.
Aşa cum am făcut an de an, şi în aceste îm­pre­jurări nefaste am omagiat amintirea dom­nului Unirii, am depus o jerbă de flori şi ne-am plecat frunţile cu recunoştinţă pentru tot ce a însemnat Alexandru Ioan Cuza în istoria şi ini­mile românilor.

Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu” Deva

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.