Politica si administratie

Având în vedere faptul că unul dintre consilierii locali ai Municipiului Deva a formulat în mod tendențios, în spațiul public, o legătură între primarul Mu­nicipiului Deva și presupuse acte de violență care au avut loc, zilele trecute, în orașul nostru, precum și referirea, în același spațiu public, la presupuse „tehnici de intimidare a adversarilor politici”, atribuite primarului, mă simt obligat să aduc în atenția presei și a cetățenilor câteva aspecte.
Nu tolerez și nu voi tolera vreodată actele de violență, indiferent de felul lor și de mediul în care acestea au loc. Combat și condamn cu fermitate orice manifestare violentă sau orice intenție care are legătură cu aceasta. De altfel, violența este un inamic frecvent al civilizației în sine, al conviețuirii, al principiilor familiei, cărora le sunt fidel, dar și al Bisericii, căreia, de asemenea, îi sunt, cu credință, slujitor.
În ceea ce privește “intimidarea ad­ver­sarilor politici”, consider că munca mea, ca primar al Municipiului Deva, este cu totul și cu totul alta: aceea de a asigura orașului și locuitorilor acestuia condiții de dezvoltare, de confort, de stabilitate. Cu aceste deziderate mi-am început lucrul, la Primaria Municipiului Deva, iar proiectele de investiții finali­zate ori aflate în derulare sunt cele mai importante din ultimele zeci de ani care au loc în orașul nostru și care vor plasa Deva pe harta municipiilor cu grad înalt de civilizație. Nu am “adversari politici”, ci îmi dedic timpul exclusiv îndeplinirii atribuțiilor de con­ducător de urbe, pe care cetățenii mi le-au încre­din­țat la vot.
Revenind la pre­supusul inci­dent la care fa­ce referire, în spațiul pu­blic, consilierul local, con­sider că auto­ritățile își vor face, fără doar și poate, datoria, iar la rândul meu, pentru afirmațiile profund calo­m­ni­a­toare și tendențioase, menite să dezin­for­meze și să intoxice opinia publică, îl voi acționa în judecată.

Nicolae Florin Oancea,
Primarul Municipiului Deva