Vaţa de Jos: prioritatea administrativă e atragerea banilor europeni pentru investiţii

Magdalena Şerban

Conducerea comunei Vaţa de Jos se află într-un proces de analiză a posibilelor oportunităţi pe care le-ar putea oferi noul exerciţiu de finanţare europeană 2021-2027. În principal, se pune accentul pe îmbunătăţirea infrastructurii, a domeniilor precum cel al sănătăţii şi educaţiei, dar şi pe modernizarea sistemelor publice şi pe încurajarea investitorilor.

Adaptare la vremurile viitoare
„Suntem în etapa în care identificăm nevoile, dar şi soluţiile necesare în stabilirea obiectivelor strategice pentru a beneficia de fonduri nerambursabile de la Uniunea Euro­peană. După cum se ştie, programele ope­raţionale au o alocare de 79 de miliarde de euro, bani de care România va beneficia. Doar prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă sunt puse la bătaie 30,4 miliarde de euro. Urmărim să alocăm o atenţie spo­rită studiilor de fezabilitate ce presupun pa­sul premergător în vederea depunerii de noi proiecte încă din primele sesiuni. Vizăm Pro­gramul Operaţional de Dezvoltare Durabilă care va include investiţii în domeniul infra­structurii, pe lista noastră de priorităţi aflân­du-se dezvoltarea sistemului de dumuri co­munale şi reţeaua de alimentare cu apă, respectiv canalizare.
Prin Programul Operaţional de Educaţie şi Ocupare ne focusăm pe îmbunătăţirea acce­sibilităţii la şcoală. Acest lucru se va trans­pune prin crearea unui sistem edu­ca­ţional performant şi digitalizat, prin care copii din comună să aibă acces la educaţia pe care o au şi cei din mediul urban, lucru care va facilita o tranziţie mai uşoară spre învăţământul preuniversitar şi mai apoi universitar. Un alt obiectiv primordial în ur­mătorii ani îl constituie dezvoltarea sis­te­mu­lui de sănătate. Avem ocazia să accesăm fonduri prin Programul Operaţional de Sănă­tate, care stimulează proiecte de dezvoltare a serviciilor de asistenţă primară sau a servi­ciilor de îngrijire pe termen lung”, a afirmat Liviu Ioan Linţă (foto), primarul comunei Vaţa de Jos.
Mai exact, se doreşte ca aici să func­ţioneze un centru de diagnostic şi medicină preventivă cu diagnosticare EKG, prelevare de analize sau/şi un cabinet stomatologic. În perspectivă este şi înfiinţarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice. „Prin Pro­gra­mul Operaţional de Incluziune şi Demnitate Socială, respectiv prin programe de inte­grare socială, vom putea sprijini persoanele care se află în medii defavorizate, aşa încât acestea să beneficieze de sprijin material, alimente sau mese calde. Totodată, prin investiţiile aferente fiecărui program pe care îl avem în vedere vor fi create locuri de muncă, promovându-se principiul egalităţii de şanse”, a subliniat alesul local.

Digitalizarea, mai mult decât o necesitate
Pe de altă parte, ţinându-se cont de di­namica lucrurilor şi viteza cu care contextul economic se modifică, se mai ia în calcul implementarea prin Programul Operaţional Creştere Inteligentă şi Digitalizare 2021-2027 a unor sisteme de plată online a ta­xelor şi impozitelor, rezervarea datelor de cu­nunie sau dezvoltarea unui regim de pro­mo­vare a obiectivelor turistice având la bază o platformă online.
„Pe lângă cele 80 de miliarde de euro care pot fi accesate la nivel naţional prin pro­grame precum cele de mai sus, trebuie să avem în vedere şi bugetul de 20 de miliarde de euro care poate fi accesat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Această linie de finanţare este una cu cel mai mare impact asupra unei instituţii publice, întrucât se pot susţine o varietate de proiecte prin care pot fi dezvoltate mai multe obiective cu interes local. Acest ciclu de finanţări europene se adresează în egală măsură şi entităţilor private de pe raza co­munei noastre, aspect ce ne determină să creăm un sistem de informare permanentă a agenţilor economici. Aceştia vor putea fi la curent cu toate oportunităţile de investiţii pe care le au în diverse domenii de interes pen­tru comunitatea noastră, aşa cum sunt tu­rismul, producţia de lemn sau agricultura. Mai trebuie să aduc aminte faptul că zona noastră este una cu un potenţial turistic extraordinar prin obiectivele care pot fi puse în valoare. Amintesc de izvoarele de apă termală care în momentul de faţă se află în administrarea unui operator economic blo­cat, dar împreună sunt convins că vom reuşi să revitalizăm acest obiectiv de importanţă majoră pentru comuna noastră”, a conclu­zio­nat primarul.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare