Politica si administratie

Utilaje de ultimă generație pentru operatorul Apa Prod

Utilaje și echipamente de ultimă generație vor intra în dotarea tehnică a operatorului regional Apa Prod S.A Deva. Acestea vor fi achiziționate cu ajutorul fondurilor europene. Con­trac­tul pentru achiziția echi­pa­men­te­lor a fost semnat luni, 24 iulie 2023, cu SC VESTRA INDUSTRY SRL.

Pentru a fi mai eficienți
„Este vorba despre două au­to­u­tilitare pentru curățarea și spălarea cu presiune înaltă a conductelor de ca­nalizare, șapte autovidanje, două autolaboratoare de inspecție video a conductelor de canalizare, un auto­la­borator apă potabilă, un auto­la­borator apă uzată, un atelier electric mobil cu nacela, șase ateliere me­ca­nice mobile, un autolaborator pentru de­tectări pierderi, patru motopompe 4” apă și patru motopompe 3” apă. Scopul achi­ziționării acestor echipamente este de a reduce duratele de inter­ven­ții pentru remedierea avariilor, să asi­gure o fia­bilitate maximă pentru lu­cră­rile exe­cu­tate, să reducă pierderile de apă din avarii și să reducă costurile de între­ținere. Practic, prin acest proiect se asigură mijloace tehnice de lucru per­formante”, a declarat ing. Dorin Gligor (foto), directorul general al S.C. APA PROD S.A. Deva.
Toate aceste echipamente de ultimă generație vor fi livrate în cadrul contractului de achiziție publică de produse HD-F1-Achiziția de echipa­me­nte necesare activităților de ope­rare și întreținere a infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare, a cărui valoare este de 18.000.000 de lei. Pri­mele echipamente vor fi livrate până la sfârșitul acestui an.
Contractul face parte din Pro­iec­tul finanțat din Fon­dul de Co­e­ziune din cadrul Programului O­pe­rațional Infra­struc­tură Mare, perioada 2014-2020, Axa Prioritară 3- Dez­voltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura