Comunitate

Unul dintre cele mai mari proiecte ale administrației din Orăștioara de Sus se află deja în licitație, contractul de finanțare fiind semnat

Magdalena Șerban

Prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, conducerea publică din Orăștioara de Sus a câștigat o finan­țare cât bugetul comunei pe ani buni, adică în jur la 2 milioane de euro. Asta va ajuta enorm infrastructura rutieră locală, fiind vorba de modernizare de drumuri. Demersul este în procedură de licitație.

Facilități egale pentru localnici…
„Este vorba de ulițe și străzi din satele Orăștioara de Sus și Bucium, care la ora actuală sunt pietruite, dar necesită as­fal­tare. Mai sunt prevăzute podețe, rigole de scurgere și alte elemente tehnice. E un proiect complex, adaptat cerințelor din teren. Suntem în etapa de licitație. Cert e că sunt multe ramificații în in­te­riorul satelor noastre plus că avem o în­tin­dere mare, situându-ne în primele po­ziții la nivelul comunelor din județ, din punct de vedere al suprafeței ad­mi­nis­trativ-teritoriale. Ce mai vreau să trans­mit e că la deschiderea sesiunii noilor axe europene (prin AFIR) vrem să de­punem documentație pentru a solicita finanțare în vederea modernizării unor drumuri și din celelalte localități apar­ți­nătoare (Costești, Ludeștii de Jos, Ocolișu Mic și Grădiștea de Munte). Este ceea ce ne lipsește. Apa și canalizarea sunt terminate, excepție făcând satul Ocolișu Mic unde lucrările sunt în des­fă­șurare, căminele culturale sunt bifate, capelele sunt puse la punct (doar cea de la Costești mai trebuie mo­dernizată), ilu­minatul public pe bază de lămpi eco­nomice a fost și el im­ple­men­tat, așa că drumurile sunt prioritare. Ideea este că ne dorim să le asigurăm condiții egale cetățenilor, facilități dintre cele mai bune, dar trebuie să le par­cur­gem pe rând, de­pinzând foarte mult de cerințele impuse în ghidul solicitantului fondurilor euro­pene ori alte praguri prestabilite. Nu vrem doar să depunem să ne aflăm în treabă, ci să știm din start că avem șanse reale, obținând punctaj pentru eligibili­tate. Din păcate, bugetul pro­priu nu e unul bogat cât să permită investiții de anvergură, așa că nu ne rămâne decât să accesăm tot ce apare ca oportunitate”, a anunțat Vasile Marian Inăşescu (foto), primarul din Orăştioara de Sus.

…și invitație la Țurcana – Regina Munților
Edilul are și o altă noutate, dar de data aceasta o lansează sub formă de in­vitație. „Pe lângă investiții, merităm să ne promovăm tradițiile care nu sunt deloc puține în zona noastră. Așa că îi aștept pe toți iubitorii de valori autohtone să ni se alăture la evenimentul deja con­sa­crat: Sărbătoarea Crescătorilor de Ovine – Țurcana – Regina Munților, ce va avea loc în 24 septembrie. Toate detaliile le­gate de program și invitați se regăsesc în afiș. Ne-am bucura să petrecem îm­pre­ună, de oriunde veți veni. Promitem să fim gazde bune și să vă așteptăm cu expoziții frumoase și o atmosferă de zi specială”, a adăugat primarul din Orăștioara de Sus.