Actualitate

Universitatea din Petroșani, prezentă la EAIE 2023, cel mai important eveniment european destinat educației superioare

Magdalena Șerban

Prezentă la Conferința Inter­na­țio­nală Educațională – EAIE (Conferința Asociației Europene pentru Educație Internațională), desfășurată recent, la Rotterdam (Olanda), alături de per­so­nalități importante, inclusiv Ministrul Educației – Ligia Deca, rectori și ofi­cia­lități, Universitatea din Petrosani a creat o punte crucială între România și restul lumii. Manifestarea s-a aflat la cea de-a 33-a ediție, iar tema din acest an a fost ‘Connecting currents’, fiind aduse în prim plan diferite „co­ne­xiuni” și „curente” din domeniu.

Pentru a ajuta studenții să se adapteze provocărilor societății globale
Reprezentată de prof. univ. dr. Mihai Sorin Radu – rectorul Universității din Petroșani și directorul Biroului ERASMUS – lector univ. dr. Oana Răvaș, prestigioasa instituție din Valea Jiului contribuie la consolidarea relațiilor in­ternaționale în învățământul superior românesc, având deschiderea să cons­truiască parteneriate cu alte universități și să atragă în România studenți din alte state. ,, Participarea activă la EAIE 2023 nu a fost doar o opor­tunitate de a prezenta pro­gra­me­le academice și resursele, ci și de a consolida parteneriate existente și de a iniția altele noi. Interacțiunile directe cu liderii din domeniul educației au oferit Universității din Petrosani o plat­formă valoroasă pentru a îm­păr­tăși viziunea sa și pentru a iniția par­te­ne­riate strategice. Cu fiecare parte­ne­riat încheiat, cu fiecare idee schim­bată, România devine un pol de ex­ce­lență educațională, iar Universitatea din Petrosani rămâne un exponent im­portant al acestei realizări. Astfel, con­sider că participarea la EAIE 2023 a fost o investiție în viitorul educației noastre și al generațiilor viitoare”, a precizat prof. univ. dr. ing. Radu Sorin, rectorul Universităţii din Petroşani, care a mai subliniat faptul că relațiile internaționale dintre universități sunt cheia unui sistem de educație glo­ba­lizat. Ele nu doar deschid uși pentru studenți, ci și facilitează schimbul de idei și culturi. Se pot diversifica pro­gra­mele academice, încuraja cer­ce­tarea colaborativă și se pot dezvolta proiecte inovatoare.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura