Actualitate

Un român a dat în judecată Organizaţia Mondială a Sănătăţii, cerând daune de 15 milioane de euro

Un deţinut din Penitenciarul Arad a dat în judecată Organi­zaţia Mondială a Sănătăţii cerând daune de 15 milioane de euro fiindcă „OMS nu a specificat că dacă o persoană se vaccinează contra Coronavirus poate face infarct sau să se îmbolnăvească de inimă”.

Nu și-a îndeplinit obligațiile procesuale
În procesul deschis la Judecă­toria Arad, bărbatul a arătat că „a fost operat pe inimă, i-a paralizat partea stângă la data de 22.11.2021, iar la data de 11.05.2021 a făcut infarct şi a fost operat în acea noapte la Spitalul de Urgenţă Arad”. Deţi­nutul a mai susţinut în cererea de che­mare în judecată că „la copiii cu vârstă între 9-11 ani, au spe­ci­ficat că aceştia nu se îmbolnăvesc, dar la adulţi nu au spus acest lucru”.
Judecătoria Arad a constatat că cererea de chemare în judecată nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege şi i-a cerut reclamantului ca în termen de 10 zile de la pri­mirea comunicării, să depună la do­sar certificate pentru confor­mi­tate cu originalul, să indice numele şi prenumele/denumirea comple­tă a pârâtului, sediul pârâtului, mo­tivele de drept pe care se în­te­meiază cererea (temeiul juridic al acţiunii). De asemenea, reclaman­tu­lui i s-a cerut să achite taxa de timbru în valoare de 100 lei şi să transmită instanţei, în original, dovada achitării taxei de timbre. Pentru că deţinutul nu a depus do­cumentele solicitate, Judecătoria Arad a anulat cererea de chemare în judecată. „Instanţa constată că petentul nu şi-a îndeplinit obli­ga­ţiile procesuale indicate, astfel că, în baza art. 200 alin. 4 din Codul de procedură civilă raportat la art. 194 şi 197 Cod proc. civ., va anula ce­rerea petentului”, se arată în ho­tă­rârea Judecătoriei Arad, rămasă definitivă prin neatacare.