Un nou contract la Apa Serv Valea Jiului

Apa Serv Valea Jiului va finaliza un nou contract de lucrări, „Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în UAT Uricani”, Lot 2: VJ-CL-12 „Ex­tin­dere rețele apă Câmpu lui Neag”, din cadrul proiectului ,,Modernizarea in­fra­structurii de apă și apă uzată în ju­dețul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020. Proiectul este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Ope­rațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.
Obiectivele contractului au fost: gos­podăria de apă Câmpu lui Neag com­pusă din: stație de pompare apă po­ta­bilă, rezervor înmagazinare (capacitate 112 mc) și stație de clorinare, extin­de­rea sistemului de alimentare cu apă cu o lungime totală de aproximativ 8 km, reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate pe o lungime de apro­xi­mativ 6,4 km.
Până în prezent au mai fost finalizate 3 contracte de lucrări, „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Sud”, „Reabilitarea rețelelor de apă și ca­nalizare Petroșani Nord” și „Reabili­tarea rețelelor de apă și canalizare Petrila”. (A.Năstase)