Politica si administratie

Un nou contract la Apa Serv Valea Jiului

Apa Serv Valea Jiului va finaliza un nou contract de lucrări, „Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în UAT Uricani”, Lot 2: VJ-CL-12 „Ex­tin­dere rețele apă Câmpu lui Neag”, din cadrul proiectului ,,Modernizarea in­fra­structurii de apă și apă uzată în ju­dețul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020. Proiectul este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Ope­rațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.
Obiectivele contractului au fost: gos­podăria de apă Câmpu lui Neag com­pusă din: stație de pompare apă po­ta­bilă, rezervor înmagazinare (capacitate 112 mc) și stație de clorinare, extin­de­rea sistemului de alimentare cu apă cu o lungime totală de aproximativ 8 km, reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate pe o lungime de apro­xi­mativ 6,4 km.
Până în prezent au mai fost finalizate 3 contracte de lucrări, „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Sud”, „Reabilitarea rețelelor de apă și ca­nalizare Petroșani Nord” și „Reabili­tarea rețelelor de apă și canalizare Petrila”. (A.Năstase)