Actualitate

Trei ani să facă grupurile pe gaze, dacă nu, Termocentrala, înapoi!

Federaţia Sindicatelor Libere Inde­pendente Energetica cere Guvernului să ia înapoi Termocentrala Mintia, de­oarece investitorii irakieni au încălcat prevederile contractului de vânzare-cumpărare.
Astfel, aceștia au început să vândă pe bucăți termocentrala și să o demoleze, deși în contract aceste lucruri erau interzise, anunță cei la Ziarul Național. Oricum, până la această oră, nu s-a con­turat nimic din grupurile pe gaze care ar trebui să fie date în funcțiune la sfârșitul lui 2026. Dacă investiția nu va fi fina­lizată până atunci, statul își va lua înapoi termocentrala, iar irakienii vor plăti și penalități de 50 milioane de euro.

Fără demolare
Marii investitori care au cumpărat cu 90 milioane de euro termocentrala Mintia au încălcat deja prevederile con­tractuale, ceea ce înseamnă că obiec­tivul trebuie să se întoarcă în pro­prie­tatea statului român, susține Federaţia Sindicatelor Libere Independente Ener­ge­tica. Astfel, conform contractului de vân­zare-cumpărare nr. 1950/27.12.2022, MASS GLOBAL ENERGY ROM SRL nu avea voie să înstrăineze bunuri din Ter­mocentrala Mintia până la punerea în funcţiune a noii centrale. Din infor­ma­ţiile deţinute, s-au vândut peste 40 de tone de uleiuri, rezervoarele aferente, peste 5 km de cale ferată şi alte insta­laţii, susține federația. ”Acest fapt, îm­pre­ună cu nerespectarea legislaţiei române, atrage anularea pe loc a contractului de vânzare-cumpărare şi este suficient pentru ca Ministerul Ener­giei, conform clauzelor contrac­tu­a­le, să ia Termocentrala Mintia înapoi la Statul Român. Totodată, în contract era stipulat faptul că, împreună cu Minis­terul Energiei, se va stabili un grafic de realizare a lucrărilor, grafic care nu s-a întocmit nici până în prezent. Irakienii au tot chemat autoritățile și au pozat în mari investitori, dar nu au făcut nimic. Pe lângă faptul că au încălcat contractul prin vânzarea unor active ale ter­mo­cen­tralei, l-au încălcat și prin faptul că au început să demoleze înainte de a intra în funcțiune noua centrală. Chiar în cartea funciară a clădirilor exista interdicția de demolare. În plus, pe mediu nu se respectă nimic, ceea ce intră deja în penal”, a declarat Claudiu Gal, pre­șe­dintele Federaţiei Sindicatelor Libere Independente Energetica.

Penalități de 50 milioane de euro
Conducerea Federației Energetica con­sideră că, în ceea ce privește contractul de vânzare a termocentralei Mintia, acesta nu este păgubos pentru statul român, ci este mai păgubos pentru investitori, la modul cum se lu­crează acum. Dacă până în 31 de­cembrie 2026, irakienii nu pun în func­țiune centralele pe gaze, Termocentrala Mintia va reveni, automat, în posesia statului român, investitorii fiind obligați să plătească și penalități de 50 de milioane de euro. ”Iar, din acest mo­ment, ca să finalizeze până la sfârșitul lui 2026 grupurile pe gaze, ar trebui ca ziua să aibă vreo 60 de ore. Ei tot zic că au făcut contract cu o firmă importantă din Grecia, care le-a făcut trei ter­mo­cen­trale în Irak, dar noi i-am văzut pe cei de la firma grecească doar vreo două luni, plus că au fost prinși și ăia cu oameni an­gajați la negru. Din informațiile pe care le am, nici măcar proiect nu au pen­tru grupurile pe gaze. Reprezentanții din România ai investitorilor de la Mintia sunt doi irakieni, din care unul a vândut ciorapi, iar celălalt vinde ceva elec­tro­tehnice prin Doraly. Aceștia sunt cei care negociază, care demolează”, a mai pre­cizat președintele Federaţiei Sind­i­ca­telor Libere Independente Ener­getica, Claudiu Gal.

Pericol pentru mediu
Pe lângă angajările la negru, depistate de Inspecția Muncii, sindicaliștii atrag atenția că, după demolarea unor cons­trucții din incinta Termocentralei Mintia, SC MASS GLOBAL ENERGY ROM SRL a depozitat cantitatea de 3 kg de mercur, acid sulfuric, acid clorhidric, toluen fără protecție, electrolit KOH 28 preparat și solid, o substanță foarte periculoasă. ”Toate deşeurile rezultate din demolări au fost depozitate la gramadă, con­duc­tele de produse petroliere nu au fost curăţate, iar în depozitul termocentralei se regăsesc, amestecate, moloz, con­ducte de ulei, conducte de păcură, vată sticlată, tablă, mobilier din lemn şi ter­mo­pan”, mai semnalează Federaţia Sin­di­catelor Libere Independente Ener­getica.