Politica si administratie

Titluri de proprietate pentru terenurile din zonele necooperativizate

Stimați cetățeni,

Pentru ca problema proprietății te­re­nurilor dumneavoastră să fie rezol­vată fără procese lungi și costisitoare, am inițiat și am susținut proiectul de lege care permite emi­terea titlurilor de proprietate și în zonele care nu au fost colectivizate, prin modificarea Legii Fondului fun­ciar nr. 18/ 1991. Legea a fost pro­mulgată de Președintele României și publicată în Monitorul Oficial nr. 419/ 2003.
Puteți solicita comisiei județene de fond funciar emiterea titlurilor de proprietate dacă sunteți într-una dintre următoarele situații:
a) deținătorii sau moștenitorii figu­rează cu terenul în registrul agricol, registrul cadastral și în evidențele fiscale;
b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza legii cadastrului și a publicității imobiliare;
c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstruire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat an­terior titlu de proprietate cu privire la acesta.
Tot ce trebuie să faceți este să depuneți o cerere în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, res­pectiv până la data de 15 noiembrie 2023, la primăria de pe raza căreia se află terenul în cauză.
Pentru a primi sprijin în obținerea documentelor vă puteți adresa com­partimentelor de specialitate din cadrul primăriilor de pe raza locali­tă­ților unde domiciliați.

Cu aleasă considerație,
Deputat Vetuța STĂNESCU,
Președinte PNL Hunedoara