Stingerea creanţelor fiscale prin operaţiunea de dare în plată

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat în data de 14.12.2018, Proiectul de OPANAF pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF pentru stabilirea valorii de stingere a creanţelor fiscale prin operaţiunea de dare în plată.
Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2016 au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ care aduce îmbunătăţiri modului de administrare a creanţelor fiscale.
Potrivit acestui act normativ, o modalitate de stingere a creanţelor fiscale este cea prevazută la art. 263 din actul normativ mai sus invocat, respectiv prin trecerea în proprietatea publică a statului a „bunurilor imobile reprezentând construcţie şi teren aferent, precum şi terenuri fără construcţii, după caz, chiar dacă acestea sunt supuse executării silite de către organul fiscal competent“, ca urmare a unei cereri depusă de către debitor.
În sensul celor de mai sus, potrivit art. 263 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, organul fiscal competent „(…) transmite cererea, însoţită de propunerile sale, comisiei numite prin ordin al ministrului Finanţelor publice (…). În aceleaşi condiţii se stabileşte şi documentaţia care însoţeşte cererea”, fiind astfel emis Ordinul ministrului Finanţelor publice nr. 1054/2016 pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru analiza şi soluţionarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanţe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile, precum şi de stabilire a documentaţiei care însoţeşte cererea.
De asemenea, conform prevederilor art. 1 lit. k) din Anexa 3 la Ordinul ministrului Finanţelor publice nr. 1054/2016, cererea debitorului privind stingerea creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietatea acestuia cuprinde „menţiunea debitorului/debitorului garant că a luat la cunoştinţă despre valoarea la care se face stingerea creanţelor fiscale stabilită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală“.
Astfel, prin proiectul de act normativ s-a reglementat valoarea la care se face stingerea creanţelor fiscale prin dare în plată, respectiv:
a) în cazul debitorilor pentru care nu s-a deschis procedura insolvenţei/ debitorului garant persoană juridică, la valoarea cea mai mică pentru fiecare bun imobil în parte, dintre valoarea stabilită prin evaluare a bunurilor imobile, în conformitate cu prevederile art. 232 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi valoarea de inventar a bunurilor imobile, evidenţiată în contabilitate, reevaluată în conformitate cu ultimele reglementări legale în vigoare.
b) în cazul debitorului garant persoană fizică, la valoarea stabilită prin evaluare a bunurilor imobile, în conformitate cu prevederile art. 232 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
c) în cazul debitorului pentru care s-a deschis procedura insolvenţei, la valoarea de lichidare din raportul de evaluare, stabilită potrivit art. 154 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare bun imobil în parte.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]vgtax.ro

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.