Politica si administratie

Simeria: Proiecte pe bandă rulantă. Milioane de euro atrase prin PNRR

Alte două noi proiecte, câștigate de Primăria Orașului Simeria, aprobate la finanțare din fonduri europene (PNRR), în valoare de peste 1,5 milioane de euro pentru reabilitarea, modernizarea și an­veloparea (creșterea eficienței ener­getice) a 3 obiective de investiții.

Crește calitatea activității școlare
Este vorba de Grădinița Căsuța Piti­cilor, din centrul Simeriei, Grădinița din Bârcea Mare și Internatul Liceului Teh­nologic de Transport Feroviar Anghel Saligny Simeria. „După finalizarea proiectelor tehnice și obținerea tuturor avizelor vom lansa în acest an achizițiile de lucrări. Sunt lucrări de anvelopare clădiri, refacerea și modernizarea insta­la­ţiilor sanitare, îmbunătăţirea con­for­tului termic prin înlocuirea instalaţiei de încălzire, lucrări de reparații/înlocuire a finisajelor interioare și exterioare, asi­gu­rarea accesului persoanelor cu diza­bi­li­tăți, modernizarea instalaţiei electrice de iluminat: înlocuirea corpurilor de ilu­minat fluorescent și incandescent cu cor­puri de iluminat cu eficiență ener­ge­tică ridicată și durată mare de viață, creș­terea gradului de confort interior, etc. Infrastructura educațională este esen­țială pentru dezvoltarea timpurie a co­piilor, pentru construirea de abilități so­cia­le și a capacității de integrare so­cia­lă. Prin aceste proiecte finanțate din fon­duri europene, îmbunătățim cali­ta­tea pro­ce­sului educaţional, sporim atrac­tivitatea educației pentru copii și ca­dre didactice și creştem accesul populației la un sis­tem educaţional de înaltă performanţă în orașul Simeria. Vor urma și alte proiecte de anvergură depuse spre finanțare prin care aducem în orașul Simeria milioane de euro și vom crea astfel noi locuri de muncă”, a declarat Iulius Bedea (foto), primarul Simeriei. (A. Năstase)