Actualitate

Scenarii periculoase, antrenamente spectaculoase şi scopuri îndeplinite pentru scafandrii

Pentru că intervențiile în mediul ac­vatic se numără printre cele mai di­ficile și mai solicitante, scafandrii bre­ve­tați ai Inspectoratului General pen­tru Situații de Urgență se antrenează continuu, indiferent de anotimp sau de temperatura apei. Un astfel de antrenament a avut loc în urmă cu câteva zile, pe lacul de acu­mulare Cinciș.

Coordonarea intervențiilor comune
„Scafandrii din cadrul ISU Hunedoara, ISU Alba, ISU Cluj, ISU ARAD, ISU Timiș, ISU Dolj, ISU Constanta, ISU Bihor și ai Centrului de Antrenament al Sca­fan­drilor de Intervenție Constanța s-au an­trenat pentru căutarea, recuperarea și salvarea persoanelor din mediul acvatic, atât pe timp de zi, cât și noaptea, pe ploaie, în condiții meteorologice des schimbătoare, pentru a-și perfecționa deprinderile, modul de intervenție și timpul de răspuns. Faptul că la această pregătire s-a participat pe grupuri de județe, a permis testarea modului de coo­perare dintre scafandrii, verificarea funcționării și compatibilității echi­pa­men­telor de scufundare și coordonarea eficientă a intervențiilor în comun.
S-au simulat de asemenea, căutarea victimelor în lac, extragerea din apă pe un plan înclinat până la mal, dar și ex­tra­gerea cu ajutorul unui sistem de tiro­liană, în timp ce un echipaj canin din ca­drul ISU Hunedoara a luat urma unei vic­time rătăcite într-o zonă limitrofă, stân­coasă, a lacului. La antrenament s-au ală­turat și scafandrii din cadrul Salva­mont Hunedoara, pentru că orice trans­fer de experiență între salvatori este bine venit și întărește încrederea în mi­si­u­nile co­mune care dau întotdeauna re­zul­tate”, informează cei de la ISU Hunedoara.
„La sfârșitul antrenamentului, scopul principal, acela de a dezvolta și per­fec­ționa lucrul în echipă, a fost atins. Sca­fandrii, alpiniști și echipaje canine, cu toții au dovedit că nimic nu le va sta în cale pentru a gestiona cu profesio­na­lism și cu implicare maximă orice misiu­ne le va fi încredințată”, a anunțat ISU Hunedoara.