Satele Europei trebuie să fie conectate la progresele tehnologice

Viitorul Europei rurale depinde în mare mă­sură de o strategie coerentă pe termen lung care să fie conectată la noua Politică Agri­colă Comună (PAC), a afirmat hunedoreanul Iuliu Winkler (foto), deputat european (UDMR, Grupul PPE).
„Cerem Comisiei Europene să vină cu o viziune concretă cu privire la zonele rurale europene, iar noua PAC, aflată în negociere, tre­buie să înglobeze această viziune. Noi, membrii Grupului PPE din Parlamentul Euro­pean credem că este nevoie de o abordare holistică pentru că mediul rural este un sistem economic viu multifuncţional în care agricultura şi silvicultura ocupă locul central şi ge­ne­rează afaceri. Fermierii, agricultorii, cei care conduc întreprinderi în mediul rural aşteaptă şi au nevoie de o viziune concretă, stabilă şi orientată spre viitor”, a declarat europarlamentarul UDMR.
Potrivit acestuia, mediul rural euro­pean se confruntă, la ora actuală, cu masive de­po­pulări, tinerii fiind cei care, în cea mai mare mă­sură , preferă să se stabilească şi să mun­cească în oraşe în detrimentul vieţii şi acti­vităţilor de la ţară.
„Şi în cazul localităţilor rurale nevoile diferă de la o regiune la alta, de la un stat membru la altul. De aceea, cred că este important să analizăm cele mai bune practici din regiunile care au suc­ces şi să adaptăm conceptele şi mo­de­lele care au impact pozitiv. Tehnologia, digitalizarea, inovarea, toate trebuie aduse în mediul rural. Acestea trebuie să eficientizeze şi să reducă din greu­tatea muncii cu pă­mân­tul şi cu ani­ma­lele, dar şi să reducă din de­ca­lajul teh­nologic care desparte satul de oraş şi care, de multe ori, îi determină pe ti­neri să aleagă viaţa citadină”, a spus Winkler. În opinia deputatului european, co­necti­vi­tatea este cheia succesului în mediul rural pentru realizarea unei agriculturi moderne, pentru afaceri de succes, pentru crearea de locuri de muncă, dar şi pentru viaţa casnică în sine.
„Ştiinţa, inovaţia tehnologică trebuie să vină în întâmpinarea problemelor pe care le aduc schimbările climatice în agri­cultură. Tre­buie să ascultăm atent vocile care vin din localităţile noastre rurale şi să fim mereu con­ştienţi de faptul că satele noastre trebuie spri­jinite să rămână comunităţi vii, în care să se manifeste progresul, şi nu să le con­­servăm ca pe nişte muzee în aer liber”, a adăugat Iuliu Winkler.

*Grupul PPE este cel mai mare grup politic din Parlamentul European, cu 175 de de­putaţi din toate statele membre ale UE.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare