Sancţiuni de peste 155.000 de lei date de Garda de Mediu

În perioada 1 iulie – 30 sep­tem­brie a.c. co­misarii din cadrul Co­mi­sariatului Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu au efec­tuat un număr total de 212 ins­pec­ţii, atât in­specţii planificate cât şi inspecţii nepla­ni­ficate.
Inspecţiile planificate au fost re­a­lizate conform Pla­nului anual de acti­vitate al Serviciului Comi­sa­riatului Ju­de­ţean Hunedoara al Gărzii Na­ţionale de Mediu, la ope­ratorii economici care desfă­şoară activităţi cu im­pact asupra mediului şi se su­pun procedurii de reglementare.
În urma acestor controale, au fost aplicate 13 sancţiuni contra­ven­ţionale, respectiv 3 avertis­men­te şi 10 amenzi, în valoare totală de 155.200 lei. Dintre acestea, cele mai mari sancţiuni contra­ven­ţionale au avut valoarea de 50.000 lei, două sanc­ţiuni, şi au fost aplicate pentru neres­pec­ta­rea con­diţiilor din actele de reglementare emise de că­tre Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara.
Având în vedere evoluţia epi­de­miologică de pe teritoriul României, în contextul apariţiei şi răs­pândirii coronavirusului SARS-CoV-2, co­mi­sarii Găr­zii de Mediu din judeţ au acordat o deosebită aten­ţie ges­tionării deşeurilor, monitorizând mo­dul în care operatorii de salubritate au respectat graficul de colectare, transport şi depozitare a deseurilor mu­nicipale precum şi trasabilitatea deşeurilor in­fecţioase. (M. Crivăţ)

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.