Recomandări privind verificările anterioare închiderii exerciţiului financiar (II). Conturile de imobilizări

17 decembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Comunitate

Expert contabil Carmen Hărău
Expert contabil Aurel Şendroni

Activele imobilizate ca parte integrată din activitatea societăţii sunt generatoare de beneficii economice viitoare şi deţinute pe o perioadă mai mare de un an, fiind evaluate la costul de achiziţie sau la costul de producţie, cu respectarea prevederilor în vigoare.

Structura activelor imobilizate se delimitează în următoarele grupe: Imobilizări necorporale, Imobilizări corporale, Imobilizări în curs şi Imobilizări financiare.
Ne asigurăm dacă înregistrarea în contabilitate s-a făcut prin respectarea clasificării din HG 2139 /2004 cu modificările şi completările ulterioare, referitor la încadrare, dacă a fost stabilită corect durata de funcţionare / amortizare. O sporită atenţie trebuie acordată imobilizărilor în curs. Se analizează dacă a expirat autorizaţia de construcţii, existând două posibilităţi, ori este prelungită autorizaţia, ori se face recepţie şi se înregistrează ca mijloc fix/imobilizare. Totodată, verificăm la spaţiile închiriate dacă se fac investiţii de către chiriaşi, se înregistrează imobilizarea în contabilitate şi se amortizează pe durata contractului de închiriere. Pentru mijloacele de transport se verifică dacă amortizarea fiscală a fost stabilită corect în conformitate cu OMFP 1802/2014.
În conturile de subvenţii pentru investiţii se contabilizează şi donaţiile pentru investiţii, la valoare justă (stabilită de un evaluator autorizat sau specialist), precum şi plusurile la inventar de natura imobilizărilor corporale şi necorporale, potrivit OMFP 1802/2014. Subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze.
În funcţie de mărimea societăţilor, nu trebuie omis a se verifica dacă există Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor/Acţionarilor de aprobare a investiţiilor pentru anul în curs şi includerea acestora în bugetul de investiţii.
La închiderea exerciţiului financiar (sau ori de câte ori este necesar) trebuie verificat şi analizat registrul mijloacelor fixe, precum şi verificarea tuturor elementelor de natura activelor care constituie aport la capitalul social al entităţilor şi la patrimoniul instituţiilor publice ce se înscriu în Registrul inventar, grupate pe conturi, în conformitate cu OMFP 2861/2009 cu modificările şi completările ulterioare.
Legea contabilităţii precizează că se face anual inventarierea patrimoniului entităţii şi se includ rezultatele inventarierii în situaţiile financiare întocmite la sfârşitul anului financiar.

Loading...

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
An greu la Vorţa

Rămasă descoperită la capitolul salarii (inclusiv pentru asistenţa socială), administraţia publică din Vorţa speră într-o rectificare bugetară în timp util....

Ansamblul folcloric din Lelese, invitat în Serbia

Emblematic pentru Ţinutul Pădurenilor este ansamblul folcloric de dansuri pădureneşti ”Leleşana”, care a luat fiinţă în anul 1990. De când...

Salonul de iarnă al artiştilor fotografi hunedoreni

La Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva va avea loc azi, miercuri, 18 decembrie, la ora 18.00, vernisajul celei de-a...

Închide