ComunitatePolitica si administratie

Râu de Mori: Ministerul Agriculturii acordă ajutoare excepționale pentru sectorul vegetal. Cererile se depun până în 2 septembrie 2022

Magdalena Șerban

Conducerea administrației publice locale din Râu de Mori aduce în aten­ția cetățenilor comunei faptul că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și In­ter­venție pentru Agricultură (A.P.I.A.), primește cereri de solicitare a aju­to­rului excepțional acordat producă­to­rilor agricoli din sectorul vegetal, până în 2 septembrie 2022.

Nu trebuie ratat
Acest sprijin este pentru susținerea unor cheltuieli angajate în intervalul 24 februarie – 12 august 2022, cu achiziția de resurse materiale, respectiv de produse fertilizante și/sau produse de protecție a plantelor și/sau motorină, necesare pe suprafețele cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin. Beneficiarii schemei sunt persoane fizice, per­soane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, persoane juridice, grupuri și organizaţii de producători, structuri din domeniul cercetare, respectiv universităţi, insti­tute şi staţiuni de cercetare-dez­vol­tare. ,,Cuantumul ajutorului este de 875 lei/ha, acordat pentru minimum 0,1 ha inclusiv și maximum 200 ha inclusiv, dar nu mai mult de 35000 Euro. Se estimează un număr total, la nivel central, de circa 174.500 po­tențiali beneficiari, cu o suprafață de aproximativ 144.170 hectare. Pentru a accesa ajutorul excepțional, cei vizați trebuie să îndeplinească și câteva condiții, cum ar fi să solicite acest aju­tor excepțional; să fie înregistrați în evi­dențele Agenției de Plăți și Inter­venție pentru Agricultură cu cererea unică de plată 2022; să fi achiziționat resursele materiale pe bază de documente justificative, în perioada 24 februarie 2022 – 12 august 2022 și să mențină suprafața aferentă cul­turilor pentru care beneficiază de aju­tor excepțional, în anul de cerere 2023. Este o formă de susținere și încurajare pe care decidenții au lansat-o în slujba celor care chiar au nevoie de un astfel de punct de susținere. Per­sonal, o văd ca pe o oportunitate ce merită fructificată, așa că vă invit să o faceți ”, a transmis Flaviu Dilertea (foto), pri­marul din Râu de Mori.

Cum se procedează
Potențialii beneficiari depun/trans­mit (prin fax/poştă/eletronic) cererile de solicitare a ajutorului la Centrele A.P.I.A. unde au depus Cererea unică de plată 2022. APIA pune la dispoziția solicitanților formulare pretipărite ale cererii de solicitare ajutorului excep­țional, încărcate cu datele preluate din IACS – Cererea unică de plată 2022: date de identificare, suprafete și cul­turi (coduri de cultură) declarate, iar aceș­tia trebuie să le verifice/com­ple­teze/corecteze, dacă este cazul. Legat de cifre, bugetul total alocat pentru sprijinul producătorilor agricoli din sec­torul vegetal este de peste 126,15 mi­lioane lei şi provine din fonduri de la bugetul naţional – 63,075 milioane lei plus fonduri nerambursabile de la Uni­u­nea Europeană – 63,075 milioane lei.