Râu de Mori e pe cai mari în ce privește proiectele câștigate din bani europeni

Magdalena Șerban

Primarii care și-au dat silința să acce­seze fonduri europene sau pe filieră guvernamentală, chiar dacă pentru ei asta înseamnă multe bătăi de cap, drumuri și birocrație, acum își numără reușitele. La Râu de Mori, alte două finanțări se vor materializa prin implementarea a două proiecte câști­gate pe axe diferite, mai exact prin Pla­nul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), respectiv prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

 

Pe diverse segmente

„Școala de la Sibișel urmeză sa fie rea­bilitată energetic în cadrul PNRR, în ve­derea creșterii eficienței energetice a clădirii. Valoarea proiectului este de 435.601 de lei (aproximativ 87.000 de euro), iar contractul de finanțare a fost deja semnat cu Ministerul Dezvoltării. După întocmirea studiului tehnic, se vor stabili detaliile lucrărilor. Cu siguranță orice se va impune, de la acoperiș, la sis­tem de încălzire și înlocuire tâmplărie, totul va fi revizuit. Ne dorim ca prin acest demers să reducem din valorile afe­rente costurilor, mai ales în ce pri­vește căldura. Tot prin PNRR, nu demult am semnat contractul de finanțare pen­tru un microbuz electric, nepoluant, cu o capacitate de 16+1 locuri, destinat trans­portului comunitar și un altul pen­tru transpunerea în format GIS a docu­men­tației de amenajare a teritoriului – Plan Urbanistic General. Munca noastră de zi cu zi este să accesăm cât mai multe proiecte pentru comunitate. Chiar în acest moment facem de­mer­su­rile să depunem încă unul, tot în cadrul PNRR – Componenta 15, care pre­su­pune dotarea școlilor din Comuna Râu de Mori cu aparutură electronică de ulti­mă generație (laptop, tablă inteligentă, etc) și mobiler ”, a anunțat Flaviu Dilertea (foto), primarul din Râu de Mori. Edilul a mai precizat că în zilele ur­mă­toare va semna contractul și pentru programul de achiziționare și montare a unor camere video la nivel local (accesat prin AFIR), ce a fost declarat eligibil și se­lectat pentru finanțare, având o va­loare nerambursabilă de 30.000 de euro. Astfel, va spori gradul de siguranță în rândul cetățenilor, iar fărădelegile vor putea avea consecințe imediate, pu­tându-se identifica făptașul, mai ușor. Dacă mai are curaj careva, știind că există supraveghere. Camerele vor fi instalate în punctele principale și sunt unele moderne, ce implică recunoaș­te­rea numerelor de înmatriculare.