Punct de contact pentru firme, Clubul Economic German Transilvania se prezintă

Fondat în anul 1998 ca şi asociaţie de interes public, Clubul Economic German Transilvania este primul club economic din sectorul său de activitate din România şi îşi pune la dispoziţie serviciile tuturor oamenilor de afaceri şi întreprinderilor din regiune şi din judeţele învecinate.
Obiectivul clubului este acela de a oferi o platformă de discuţie şi schimb de experienţă între întreprinderi. Deoarece întâlnirile membrilor au avut loc mereu la Sibiu şi ca nimeni să nu se simtă exclus, pentru că la întâlniri participau şi membrii din Braşov şi Cluj, la scurt timp de la înfiinţare a fost aleasă denumirea „Clubul Economic German Transilvania“.
De la fondarea şi trecerea în registrul sibian al asociaţiilor, clubul economic s-a dezvoltat continuu din punct de vedere al structurii şi al calităţii. Clubul economic s-a deschis şi spre firme din alte ţări vorbitoare de limba germană care îşi desfăşoară ac­tivitatea în Transilvania, mai cu seamă în regiunea din apro­pierea Sibiului. În prezent în cadrul Clubului Economic German Transilvania sunt înscrise aproximativ 160 de întreprinderi mem­bre active, între care se numără şi instituţii precum Forumul Democrat al Germanilor din România, Universitatea Româno-Ger­mană, Centrul teritorial de formare continuă pentru admi­nistraţia publică Sibiu precum şi ziare de limba germană din România, ca spre exemplu Hermannstädter Zeitung şi Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien.
Un important membru fondator al clubului economic este Consulatul Republicii Federale Germania la Sibiu. Acesta din urmă este interfaţa dintre domeniul economic, cultural şi cel al cooperării bilaterale pe mai multe niveluri. Conducătorul Consulatului Republicii Federale Germania la Sibiu, în prezent domnul Consul Hans Erich Tischler, este preşedintele de onoare al Clubului Economic German Transilvania, după cum este prevăzut în actul constitutiv al clubului.
Ca şi prim punct de contact pentru întreprinderi din spaţiul vorbitor de limbă germană, Clubul Economic German Transil­vania joacă un rol activ în dezvoltarea relaţiilor economice dintre ţările de origine şi România. În acelaşi timp clubul îşi îndepli­neşte sarcina de a reprezenta interesele acestor întreprinderi la faţa locului. Sala de conferinţe a clubului economic (cu peste 40 de locuri) le stă la dispoziţie membrilor fără a trebui să plătească o taxă.
La doi ani, în cadrul adunării membrilor se votează un nou consiliu director. Consiliul director este în prezent format din: Harald Friedrich (preşedinte), Stephan Braune (vicepreşedinte), Wolfgang Köber (preşedinte executiv), Wolfgang Alexander Guib (trezorier), Joe Rückert (consilier economic) si Jürgen Schmidt (consilier economic).
Membrii reprezintă toate domeniile de activitate existente în regiune. În afara activităţii de networking, Clubul Economic German Transilvania pune la dispoziţie diferite activităţi pentru petrecerea timpului liber după cum sunt întâlnirile regulate organizate în câte und restaurant din oraş, cupa anuală de fotbal, sărbătoarea anuală a vinului, precum şi diferite activităţi pentru întreaga familie.
În centrul activităţii Clubului Economic German Transilvania vor sta şi pe viitor schimbul de experienţă şi de informare dintre firmele membre precum şi întreţinerea unui dialog constructiv cu reprezentanţi ai domeniului politic, ai celui administrativ şi ai societăţii civile precum şi promovarea învăţământului în sistem dual în România aşa cum este practicat şi în Germania.
Toate acestea pentru a consolida regiunea şi a o menţine atractivă pentru investitorii deja stabiliţi aici şi alţii noi. O situaţie „win-win“ pentru oamenii din regiune şi din domeniul economic.
Din cauza pandemiei Covid-19, a trebuit să anulăm toate pro­gramările DWS începând cu luna martie 2020, întâlnirile per­sonale nu au mai putut avea loc din cauza restricţiilor. Acest lucru a afectat atât întâlnirile membrilor, „Conferinţa Industry 4.0”, cât şi masa rotundă informală. Şedinţele consiliului director s-au pu­tut organiza online. În prezent se organizează din nou eveni­men­te­le uzuale, cum ar fi întâlnirea membrilor şi masa rotundă informală, însă numărul participanţilor este limitat şi se respectă măsurile legale în vigoare. Următorul mare eveniment pe care DWS îl va organiza este Festivalul Vinului din 11.10.2020, care, desigur, va avea loc în conformitate cu măsurile legale de precauţie.
În timpul pandemiei Covid-19, este foarte important să aibă loc schimbul de informaţii în cadrul reprezentanţilor mediului de afaceri germani. Începând cu mijlocul lunii aprilie au avut loc mai multe întâlniri virtuale la care a fost prezentată situaţia generală din ţară şi pe regiuni. Toţi raportează căderi masive în economie şi majoritatea membrilor au închis total sau parţial operaţiunile. Majoritatea dintre noi simţim masiv efectele dramatice.
Din acest motiv, s-a decis depunerea unei solicitări la guvern, în numele cluburilor de afaceri şi al Camerei de Comerţ şi Industie Româno-Germane (AHK), cu scopul de a decide asupra unor măsuri de relaxare controlate. În acest fel dorim să facilităm relansarea economiei şi de asemenea să ajutăm companiile puternic afectate în prezent şi, de asemenea, pe membrii noştri.
Un rezultat al acestei cereri este Ordonanţa de urgenţă 132/2020, prin care norma de muncă redusă (“Kurzarbeit’) a fost reglementată în România pentru a menţine economia în viaţă şi pentru a reduce şomajul. Dacă sunt îndeplinite anumite condiţii, angajatorul poate reduce norma de muncă a angajaţilor în cauză cu cel mult 50% din programul normal de lucru. Indemnizaţia corespunzătoare normei de muncă reduse este de 75% din salariu. Este plătită de angajator şi rambursată de stat. Această măsură trebuie să afecteze cel puţin 10% din forţa de muncă şi să se bazeze pe o scădere a vânzărilor în luna pre­cedentă sau în luna anterioară celei precedente cu cel puţin 10% faţă de aceeaşi lună a anului precedent. Din punct de vedere economic sunt necesare reglementări suplimentare – mai cu seamă pentru a introduce în primul rând norma redusă de muncă, indiferent de pandemie sau condiţii similare. Se pare că se intenţionează un astfel de demers.

Harald Friedrich, preşedintele Clubului Economic German Transilvania

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare