ActualitatePolitica si administratie

Proiect pentru stoparea violenței domestice

Consiliul Județean Hunedoara a fost, astăzi, gazda evenimentului național de lansare a „Campaniei de promovare a ser­viciilor sociale specializate pentru victimele violenței de gen”.

Ziua internațională a fetelor
Evenimentul organizat de Ministerul Fa­miliei, Tineretului și Egalității de Șanse și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), cu sprijinul UNICEF România, s-a bucurat de prezența Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Cuba, E.S. Déborah Leticia Ojeda Valedón, și a lui Mercy A. Igyor-Uzer, Consilier 1 în cadrul Ambasadei Republicii Federale Nigeria, în calitate de invitați speciali și vor­bitori. În cadrul evenimentului, au susținut in­tervenții ministrul Familiei, Tineretului și Ega­lității de Șanse, Natalia Intotero, reprezen­tan­ta UNICEF în România, Anna Riatti, consilierul de stat la Cabinetul Prim-ministrului, Victoria Stoiciu, secretarul de stat al Agenției Națio­nale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Luminița Popescu, Denisa, repre­zentant în Boardul Copiilor constituit pe lângă UNICEF România, managerul de proiect din cadrul ANES, Carmen Niculescu, reprezen­tanta Direcției Ordine Publică din cadrul IGPR, cms.șef Simona Osman, și preșe­din­tele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor.
Discuțiile s-au purtat în prezența a nu­meroși reprezentanți ai instituțiilor angrenate în prevenirea și combaterea violenței îm­po­triva fetelor și femeilor și a violenței do­mes­tice sosiți din mai multe județe ale țării.
„Suntem onorați să găzduim în județul Hunedoara lansarea ((Campaniei de pro­mo­vare a serviciilor sociale specializate pentru victimele violenței de gen)), un eveniment organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Fetelor. Sper ca din discuțiile care se poartă astăzi, aici, să se desprindă soluții concrete pe care împreună să le punem în aplicare. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat până acum, iar prin această colaborare bună pe care o avem să putem ajuta cât mai multe fete și femei aflate în situații critice. Actele de violență de orice tip comise împotriva fetelor și femeilor fără tragerea la răspundere a agresorilor re­pre­zintă o încălcare a drepturilor omului, sunt forme de discriminare care în zilele noastre nu ar mai trebui tolerate”, a declarat preșe­dintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor.
Vorbitorii au punctat pașii concreți care
s-au făcut până acum în combaterea violenței împotriva femeilor, prin armonizarea legislației naționale cu prevederilor Con­venției de la Istanbul, precum și direcțiile în care trebuie acționat pentru ca fetele și femeile să beneficieze de egalitate de șanse la școală, la locul de muncă și în cadrul co­munității din care fac parte, să fie implicate în deciziile la nivel local care le privesc direct și să fie protejate împotriva violenței de orice tip. De asemenea, prevenirea și combaterea actelor de violență domestică trebuie să dețină o pondere din ce în ce mai însemnată în cadrul acțiunilor derulate de instituțiile responsabile.
Evenimentul desfășurat, astăzi, la Deva, face parte din Grantul norvegian „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, o acțiune strategică me­nită să sprijine autoritățile române să adopte politici coordonate pentru a reduce violența domestică și violența împotriva fe­telor și femeilor. Grantul menționat este fi­nan­țat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021. (A.N.)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura