Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a fost publicat, în data de 26.07.2018, Proiectul de ordin al preşedintelui ANAF privind Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat.
Potrivit prevederilor art. 170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, se restituie de către plătitor, la cererea contribuabilului depusă în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea.
Totuşi, în situaţia în care plătitorul de venit nu mai există sau se află sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa, restituirea impozitului reţinut în plus de către plătitorul de venit se face de către organul fiscal central.
Potrivit dispoziţiilor art. 170 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Faţă de cele de mai sus, s-a elaborat Proiectul de ordin prin care se reglementează, în principal, următoarele:

A. Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în situaţia în care plătitorul de venit există şi nu se află în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare:
În situaţia în care plătitorul de venit a reţinut la sursă un impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, restituirea acestuia se efectuează de către plătitorul de venit, la cererea contribuabilului depusă în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea prevăzut la art. 219 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, respectiv de cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire.

B. Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în situaţia în care plătitorul de venit nu mai există sau acesta se află în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/ 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare:
Sumele cuvenite a fi restituite contribuabililor, la cerere, reprezentând impozitul pe venitul obţinut din România şi reţinut la sursă de plătitorul de venit, în cuantum mai mare decât cel datorat, se restituie de către organul fiscal central competent numai în situaţia în care plătitorul de venit care a efectuat reţinerea nu mai există ori acesta se află sub incidenţa Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererea de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat se depune în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea unor sume de la buget, respectiv de cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire.

C. Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă contribuabililor nerezidenţi, beneficiari de venituri obţinute în România, de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în situaţia în care plătitorul de venit rezident nu mai există ori se află în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare:
Obiectul procedurii de restituire îl constituie impozitul pe veniturile prevăzute la art. 223 şi 227 alin. (1) din Legea nr. 227/ 2015 privind Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, obţinute din România de nerezidenţi şi reţinute la sursă de către plătitorul de venit în plus faţă de sarcina fiscală.
Sumele reprezentând impozit pe venit reţinut în plus, se restituie de către organul fiscal.
În vederea restituirii impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, contribuabilul nerezident, direct sau prin împuternicit, depune la organul fiscal central competent, o cerere de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat.

D. Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă contribuabililor rezidenţi, de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în situaţia în care plătitorul de venit nu mai există ori se află în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
Obiectul procedurii de restituire îl constituie impozitul pe venit reţinut la sursă de plătitorul de venit, cotribuabilului rezident, în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în cazul în care plătitorul de venit se află într-una dintre următoarele situaţii:
a) este radiat din registrele în care a fost înregistrat, potrivit legii, ori acesta este decedat sau declarat dispărut ori decedat prin hotărâre a unei instanţe judecătoreşti, după caz;
b) se află în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
În vederea restituirii impozitului reţinut la sursă în plus, contribuabilul rezident depune la organul fiscal central în a cărui administrare se află, denumit în continuare organ fiscal central competent, o cerere de restituire la care anexează, în măsura în care deţine, copii ale unor documente justificative, ca de exemplu: copii ale documentelor prin care se face dovada realizării venitului, orice alte documente justificative în susţinerea cererii contribuabilului şi stabilirea impozitului reţinut la sursă în plus de către plătitorul de venit.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

2 comentarii la „Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat

  • 1 august 2018 la 7:33
    Legătură permanentă

    Traduceți titlul în românește! E scris în…contabilicește.

  • 1 august 2018 la 8:35
    Legătură permanentă

    Și de unde pot afla plătitorii de venit că au plătit mai mult decât era necesar și au dreptul la restituirea sumelor respective?Majoritatea oamenilor nu au cunoștințele necesare pentru calcularea acestorimpozitelor pe venit?

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.