PRO-ECHITATE – UN PROIECT DE SUCCES AL UNIVERSITARILOR ALBAIULIENI DEDICAT PERFORMANŢEI SOCIO-PROFESIONALE A ELEVILOR ŞI STUDENŢILOR

12 decembrie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Educatie si cultura

Puternic implicată în acţiuni concrete de sprijinire a performanţei educaţionale a elevilor şi studenţilor şi de susţinere motivaţională a tuturor tinerilor care doresc să îşi desăvârşească pregătirea socio-profesională prin studii de nivel universitar, UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA derulează, în perioada 3 mai – 14 decembrie 2018, proiectul „PROGRAM INTEGRATIV DE CREŞTERE A ECHITĂŢII SOCIALE PENTRU ELEVII ŞI STUDENŢII DIN MEDIILE DEFAVORIZATE PRIN MĂSURI DE FACILITARE A ACCESULUI LA STUDII ŞI A INSERŢIEI PE PIAŢA MUNCII (PRO-ECHITATE)”, cofinanţat de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – Contract CNFIS-FDI-2018-0024, director de proiect: Conf. univ. dr. Lucian Marina.
Proiectul are ca principal obiectiv creşterea echităţii în accesul la studii superioare şi pe piaţa muncii pentru elevii şi studenţii din mediile defavorizate şi dezvoltarea integrată a planurilor de la nivel instituţional privind inserţia pe piaţa muncii şi echitatea socială. Printre activităţile destinate facilitării accesului la studii superioare şi accesului pe piaţa muncii al liceenilor şi, respectiv, al studenţilor provenind din mediul rural şi oraşele sub 10.000 de locuitori din judeţele Alba şi Hunedoara, se numără ateliere inovative de managementul carierei şi orientare profesională, încheierea unor parteneriate sustenabile cu mediul economic, studii şi analize, acţiuni de suport direct şi facilitare a accesului pentru elevi şi studenţi, precum şi dezvoltarea de instrumente on-line de comunicare şi informare.
În luna octombrie s-au organizat, în cadrul proiectului menţionat, atelierele inovative de managementul carierei şi orientare profesională destinate elevilor din judeţele Alba şi Hunedoara. Activitatea a avut ca parteneri Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara. Cele cinci ateliere interactive au fost organizate şi structurate pe domeniile vocaţionale şi profesionale mari, corespunzătoare celor în care Universitatea organizează programe de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat: Ştiinţe Economice, Ştiinţe Umaniste, Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei, Ştiinţe Juridice şi Administrative, Ştiinţe Exacte şi Inginereşti. Elevii participanţi au fost stimulaţi să îşi prezinte propria proiecţie a viitoarei cariere pornind de la analiza vocaţiilor, abilităţilor şi a talentelor personale, şi-au exprimat punctul de vedere asupra oportunităţilor de studiu pe care şi le doresc (de la conţinutul programelor de pregătire teoretică şi practică, până la calitatea vieţii de student), au fost consiliaţi în planificarea carierei în funcţie de tipologia profesională a fiecăruia, au primit informaţii despre potenţialele profesii pe care le pot urma şi au fost motivaţi, prin discuţiile cu experţii în consiliere (cadre didactice) şi cu studenţii şi masteranzii participanţi, să urmeze exemplele de bune practici care le-au fost prezentate. La sfârşitul activităţii din cadrul atelierelor, elevii au primit, în cadru festiv, diplome de participare şi premii de facilitare a accesului la învăţământul superior.
În luna noiembrie a.c. au fost organizate şi desfăşurate ateliere de management al carierei şi consiliere profesională pentru studenţii eligibili din cele cinci facultăţi: Facultatea de Istorie şi Filologie, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti. Agenda atelierelor a cuprins câteva teme de dezbatere de mare actualitate: Cariera în Ştiinţe umaniste, Cariera în Ştiinţe juridice şi administrative, Cariera în Ştiinţe sociale, Cariera de profesor în învăţământul preuniversitar, Cariera în Ştiinţe economice, Cariera în Ştiinţe exacte şi inginereşti ş.a. Pe lângă prelegerile pe domenii, studenţii au avut posibilitatea să înveţe să îşi întocmească propriul plan de carieră (consiliaţi fiind de specialişti), peste 170 de studenţi urmând să fie premiaţi pentru aceste planuri de carieră personală. Alături de ei, sunt premiaţi toţi studenţii voluntari implicaţi în proiect, şi ei proveniţi din zonele şi instituţiile presupuse de specificul proiectului (absolvenţi ai unor licee din mediul rural şi din oraşe sub 10.000 de locuitori din judeţul Alba şi din judeţele conexe).
Au beneficiat de activităţile specifice desfăşurate în cadrul proiectului 240 de elevi de clasele XI-XII, din mediul rural, din categorii dezavantajate socio-economic şi de la liceele din localităţi sub 10.000 de locuitori, peste 300 de studenţi din mediile defavorizate şi peste 250 de participanţi la workshop-uri despre inserţia tinerilor pe piaţa muncii, precum şi opinia publică din judeţele Alba şi Hunedoara.
La finalizarea proiectului, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia vizează atingerea câtorva obiective strategice: facilitarea accesului la studii superioare a liceenilor provenind din mediul rural şi oraşele sub 10.000 de locuitori prin acţiuni de susţinere directă, consiliere şi orientare profesională; creşterea gradului de informare despre accesul la studii superioare şi inserţia pe piaţa muncii; integrarea instrumentelor on-line cu utilizatori multipli de la nivel instituţional; facilitarea accesului pe piaţa muncii a studenţilor provenind din medii defavorizate, prin acţiuni de susţinere directă, orientare şi consiliere în carieră; creşterea gradului de corelare a ofertei universitare cu piaţa muncii prin dezvoltarea de parteneriate, workshop-uri, studii şi planuri instituţionale.

Loading...

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Petru Mărginean s-a înscris în PUR

După ce a anunţat că părăseşte PSD, Petru Mărginean (foto) s-a înscris în Partidul Umanist din România (PUR). El a...

Tâlhari condamnaţi, prinşi şi duşi la puşcărie

Doi indivizi condamnaţi definitiv la închisoare pentru comiterea unei infracţiuni de tâlhărie au fost depistaţi de poliţiştii Biroului de Investigaţii...

Ministrul Natalia Intotero: Vrem să-i aducem acasă pe românii din străinătate

Ministrul Natalia Intotero (foto) a declarat, ieri, la ediţia a III-a a Forumului Capitalului Românesc că una dintre cele mai...

Închide