Actualitate

Previziune apocaliptică a unui „călător în timp”, care susține că vine din anul 2906. Ce spune că se va întâmpla pe 8 octombrie 2022

Un utilizator TikTok avertizea­ză omenirea cu privire la anumite evenimente care urmează să
aibă loc în perioada următoare. Tiktoker-ul susține că el călă­to­rește în timp, din anul 2906. Acesta informează omenirea cu pri­vire la viitoare evenimente care vor lovi planeta Terra.

Porc zombi
Utilizatorul platformei de di­ver­tisment susține că el vine din anul 2906, ca atare, este un călător în timp și oferă oamenilor informații șocante. Printre mai multe pre­vestiții ale persoanei din spatele con­tului de tik tok, ”@timevoyaging”, se numără și evenimente care includ extra­tereștrii care vizează Pă­mân­tul sau o altă lume găsită ascunsă în interiorul lumii noastre. Per­soa­na „venită din timp” mai aver­ti­zea­ză omenirea cu privire la ziua scri­e­rii, primul incident urmează să aibe loc în octombrie, după spu­se­le utilizatorului, iar ultimul în luna ianuarie. Omul care se presupune că vine din viitor, având 900 de ani, are peste 76.000 de urmăritori și postează în mod regulat video­cli­puri care avertizează planeta des­pre evenimentele apocaliptice care vor urma. Una dintre previ­zi­un­ile de pe internet este: „8 oc­tom­brie 2022: Un porc zombi sca­pă dintr-un laborator, ceea ce duce la infec­tarea a 60 la sută din toți porcii din lume. Internauții sunt ne­răb­dători să se adeverească pre­viziunile le­gate de Joe Biden. Pă­re­rile utiliza­torilor au fost împărțite, unii au fost îngroziți de ce au putut auzi, iar alții au crezut că ma­jo­ri­ta­tea sunt nebuni de legat, relatează Mirror.co. Printre previziunile călă­to­rului în timp se numără și alte in­formații care au pus internetul pe gânduri. Iată ce a date importante a mai transmis omenirii utilizatorul TikTok!
„1 noiembrie 2022: sunt lansate fișiere clasificate despre extra­te­reș­trii care au aterizat pe Pământ.
„14 noiembrie 2022: 10 oameni primesc puteri de la soare, in­clusiv telekineză, putere și altele.
„10 decembrie 2022: Președin­tele Biden va fi revocat din funcție din cauza unor probleme de să­nătate.