Prefectura Hunedoara ţine să lămurească lucrurile

Am primit de la Prefectura Hunedoara un comunicat intitulat „Informare de presă” prin care instituţia amintită îşi exprimă punctul de vedere referitor la unele declaraţii ale primarului municipiului Hunedoara apărute în mass media. Redăm în continuare comunicatul Instituţiei Prefectului aşa cum ne-a fost el transmis, fără a face nici o intervenţie pe text.
Informare de presă05 Prefectura
În urma ultimelor informaţii apărute în presă, prin care se prezintă modul în care Instituţia Prefectului a exercitat controlul de legalitate cu privire la unele acte adoptate de Consiliul Local Hunedoara, facem următoarele precizări:
– Prefectul judeţului a fost sesizat prin petiţie de către locuitori ai municipiului Hunedoara cu privire la unele aspecte de nelegalitate în ceea ce priveşte adoptarea Hotărârii privind aprobarea raportului informării şi consultării publicului, a planului urbanistic zonal „Transformarea bulevardului Corvin în centru pietonal” şi a regulamentului aferent acestuia. Petiţia a fost depusă la instituţia noastră mai înainte de a se comunica de către autoritatea locală Hotărârea adoptată.
– În momentul în care actele adoptate în şedinţa Consiliului Local Hunedoara au fost comunicate Prefectului, juriştii instituţiei noastre au procedat la verificarea legalităţii procedurii de adoptare, proces în cadrul căruia au reţinut încălcări procedurale, fapt pentru care s-a solicitat emitentului, în speţă Consiliul Local Hunedoara, revocarea actului adoptat fără respectarea legii. Facem precizarea că efectuarea controlului de legalitate exercitat de către Prefect are ca obiect întotdeauna aspectele procedurale şi de ordine publică şi nicidecum oportunitatea, aspect care cade în sarcina autorităţilor locale.
– Prin adresa de corespondenţă cu autoritatea locală s-au prezentat şi obiecţiunile petenţilor la care s-a făcut referire mai sus, astfel încât aleşii locali să aibă la dispoziţie întregul material pe baza căruia să-şi formeze o opinie şi să decidă în consecinţă cu privire la revocarea sau menţinerea hotărârii aflată în dezbatere.
– Pentru corecta informare a opiniei publice, precizăm că din 2012 până în prezent au existat mai multe proceduri prealabile în raporturile cu autoritatea locală din municipiul Hunedoara, nu numai aceasta referitoare la centrul pietonal, toate având ca obiect încălcări ale unor texte de lege. Menţionăm faptul că procedurile prealabile derulate în raporturile cu autorităţile publice locale, deşi nu sunt obligatorii conform legii, ele au la bază „principiul simetriei actului juridic” – autoritatea care emite sau adoptă actul îl poate modifica sau anula la cerere sau din oficiu în condiţiile legii – şi au ca scop intrarea în legalitate într-un termen mult mai scurt decât acela presupus de o procedură în faţa instanţei de contencios administrativ. Din această perspectivă, apreciem că procedurile prealabile, atunci când sunt elemente de nelegalitate, vin în sprijinul autorităţilor locale, oferind posibilitatea unor soluţii mai rapide.
– Este important de subliniat faptul că în cadrul documentului de corespondenţă cu autoritatea locală din municipiul Hunedoara, instituţia noastră a prezentat faptul că s-a încălcat legea şi în ceea ce priveşte Hotărârea nr. 318/2015, cu referire la aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare pentru judeţul Hunedoara, pe lângă cea menţionată anterior, ambele hotărâri fiind adoptate în cadrul aceleiaşi şedinţe a Consiliului Local Hunedoara.
– Prefectul judeţului Hunedoara precizează că nu doreşte să intre într-o dezbatere cu conotaţii politice. Domnul Sorin Adrian Vasilescu a luat act de afirmaţiile făcute în spaţiul public de reprezentanţii administraţiei publice din municipiul Hunedoara şi precizează că Instituţia Prefectului va analiza de fiecare dată legalitatea actelor şi nu a oportunităţii proiectelor aflate în derularea unităţilor administrativ-teritoriale.
        Biroul de presă

One thought on “Prefectura Hunedoara ţine să lămurească lucrurile

  • 26 noiembrie 2015 la 20:16
    Permalink

    Foarte bine.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.