Comunitate

Oaspeți de seamă, la Vața de Jos

Magdalena Șerban

Recent, căminul cultural din Vața de Jos a fost gazda unei întâlniri istorice, menită să pună bazele unor noi par­teneriate strategice de dezvoltare în cadrul acțiunilor de înfrățire a trei lo­calități: Vața de Jos, Val d’Ajol și Rădeni.

Vor să revină!
La întrevedere au participat primarul comunei Val d’Ajol, din Franța – Anne Girardin, însoțită de președintele Aso­ciației Amitees Val Roumanie – Claude Durand, primarul comunei Rădeni din Republica Moldova – Petru Răbdău, pri­ma­rul comunei Vața de Jos – Liviu Ioan Lință, primarul comunei Crișcior, preșe­din­tele Asociației Comunelor din România, filiala Hunedoara – Ovidiu Furdui, direc­torul Grupului de Acțiune Locală Țara Zarandului – Marius Sârb, reprezentantul Agenţiei Naționale a Zonei Montane (ANZM) – Corin Ciordaș, reprezentanți ai Consiliului Local Vața de Jos, cetățeni. Dacă înfrățirea comunei Vața de Jos cu partea franceză dăinuie de 23 de ani, cea cu partea moldoveană datează din 2018. „La întâlnire, s-au discutat aspecte le­gate de asocierea comunelor înfrățite, re­la­țiile viitoare, sprijinul acordat de comuna Val d’Ajol Scolii Gimnaziale din Vața de Jos, perspective de dezvoltare eco­nomico-socială și culturală, prin pro­iecte comune. Reamintesc că în pe­ri­oa­da 14-21 iulie 2022, am fost vizitați de doamna Anne Girardine, primar al co­munei Val D’ajol din Franța și doamna Claude Durand, președintele Asociației Amitees Val Roumanie. În scurta lor ședere, acestea au luat contact cu satele noastre aparținătoare, Piața Agroali­men­tară, școala gimnazială din local­i­ta­tea centrală, monumentele istorice, bi­se­ricile de lemn, Izvorul cu Leac, sediul ad­mi­nistrativ, șantierele la proiectele aflate în implementare la nivel teritorial, ferme și gospodarii ale sătenilor. De asemenea, au participat la ședința protocolară îm­preună cu Consiliul Local și cetățeni care au luat parte la înfrățirea celor două lo­calități, precum și la Festivalul Tarago­tului 2022. Din scurtul periplu nu au lipsit obiectivele turistice din zona Zarandului. Se dorește, în continuare, menținerea bunelor relații de înfrățire și colaborare și în egală măsură a sprijinului acordării de materiale și rechizite pentru elevii Scolii Gimnaziale din Vața de Jos, dezvoltarea relațiilor economico – sociale și culturale dintre cele două comune. Cele două doam­ne doresc sa revină cât mai curând pe meleagurile noastre, însă cu alți de­le­gați din comuna Val d’ Ajol, fiind foarte impresionate, entuziasmate și mulțumite de interesul acordat din partea auto­ri­tă­ților și oamenilor din Vața de Jos, cât și de realizările și proiectele în desfășurare făcute de către primărie”, a arătat pri­marul de Vața de Jos, Liviu Ioan Lință.