Numărul de înmatriculare murdar te costă 140 de euro

A pățit-o un șofer din localitatea Uri­cani, care a fost amendat de polițiștii din Olanda cu 140 de euro pentru că a cir­culat cu autoturismul pe autostrada A2 (Echt, Bs. Bosserhof), cu numărul de în­ma­triculare care nu era suficient de vi­zibil.
Mai mult decât atât, olandezii au cerut auto­rităților judiciare române să-l execute pe șoferul hunedorean, iar sesizarea a ajuns la Judecătoria Petroșani. Ministerul Pu­blic a solicitat admiterea sesizării for­mulată de organele judiciare din Țările de Jos, privind pe intimat, și recunoașterea ho­tărârii din data de 9 decembrie 2020 emisă de Poliția Limburg-Noord. ”Instanța va admite sesi­zarea formulată de auto­ri­tățile judiciare din Țările de Jos, privind pe intimat și, în con­se­cință: În baza art. 298 alin. 1, raportat la art. 290 alin. 1 lit. c din Legea nr. 302/2004 pri­vind cooperarea ju­diciară internațională în materie penală, se va recunoaște Hotărârea EGS din data de 9 decembrie 2020 emisă de Poliția Lim­burg-Noord, Transactiemo­dule, rămasă de­finitivă în data de 20 ia­nua­rie 2021 – prin care intimatul a fost obligată la plata sanc­țiunii pecuniare de 140 euro. Se va cons­ta­ta că nu a fost achitată sancțiunea pecu­niară. (…) Se va dispune executarea deciziei cu privire la sancțiunea pecuniară de 140 euro, sumă care va fi schimbată în moneda statului de executare, la cursul euro de la data rămânerii definitive a sanc­țiunii, res­pectiv suma de 682 lei”, a decis Jude­că­toria Petroșani. Fondurile obținute din exe­cutarea sancțiunii pecuniare, după ce va fi definitivă, se fac venit la bugetul de stat al României. (M.Gânju).

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.