Politica si administratie

Numărul de bugetari a crescut cu aproape 13.000

Numărul de bugetari a crescut cu aproape 13.000, în ciuda anunța­telor decizii de restricționare a an­gajărilor. Totodată, a crescut și numă­rul de posturi vacante.

Fără efecte semnificative
Planul Guvernului de a restructura aparatul bugetar prin eliminarea pos­turilor vacante nu a avut efecte sem­ni­ficative. Termenul limită pentru această inițiativă a fost extins de la 31 decembrie 2023 la 30 iunie 2024. Astfel, doar unele instituții au aplicat măsuri legate de creșterea numărului de posturi vacante.
În ultimele luni au fost înregistrate creșteri al posturilor ocupate în sec­torul bugetar, însă și numărul de pos­turi vacante a crescut ușor. De altfel, acestea din urmă intră în categoria celor ar urma să fie desființate în pe­rioada următoare.

Situația pe ultimele luni
În prima lună a acestui an, numărul de posturi vacante a atins pragul de 215.296, cu 10.828 mai multe față de luna aprilie a anului trecut. Paradoxal, numărul posturilor ocupate a crescut cu 12.748. „Din centralizarea rapor­tă­rilor lunare transmise de ordonatorii principali de credite ai administrației publice centrale și locale, la sfârșitul lunii ianuarie 2024 se înregistra în ca­drul instituțiilor și autorităților publice finanțate din bugetul general con­so­lidat, un număr de 1.291.792 de pos­turi ocupate, respectiv 215.296 de pos­turi vacante. ”, conform Ministe­ru­lui Finanțelor.

Nu sunt vizibile
Guvernul a adoptat mai multe mă­suri legislative pentru menținerea echilibrului bugetar. De asemenea, scopul acestei inițiative a fost și de a li­mita creșterea cheltuielilor perma­nente. Una dintre acestea se referă la re­ducerea presiunii asupra chel­tu­ielilor de personal ale bugetului prin suspendarea ocupării prin concurs a posturilor vacante sau temporar va­cante. Cu toate acestea, schimbări ma­jore nu sunt încă vizibile la auto­ri­tă­ților și instituțiilor publice. „În ceea ce privește politica de stabilire a nu­mă­rului de posturi în anul 2024, este de competența fiecărui ordonator de credite să stabilească numărul maxim de posturi finanțat, astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii cu încadrarea în cheltuielile de personal”, potrivit Ministerului Finan­țe­lor. Anul trecut, numărul posturilor ocu­pate în instituții și autorități pu­blice a crescut cu 13.871.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura