Noaptea Bibliotecilor 2021, o ediție fantastică

În prima sâmbătă a lunii octombrie, Bi­blio­teca Județeană „Ovid Densusianu” Hu­ne­doara-Deva, cu sprijinul Consiliului Jude­țean Hunedoara, și-a primit prietenii la o nouă întâlnire desfășurată sub genericul Noap­tea Bibliotecilor, ediția a X-a.

Pentru copii
Este una dintre cele mai îndrăgite activități culturale organizate de bibliotecă, o activitate care atrage participanți de toate vârstele. De aceea, Biblioteca Județeană s-a străduit să alcătuiască un program cultural cât mai atrac­tiv, cât mai divers, program care să-i bu­cure pe cei care trec pragul bibliotecii.
Programul din acest an a fost alcătuit în așa fel încât să meargă la sufletul fiecărui par­ticipant la această activitate.
„Primul segment al programului a fost dedicat copiilor care, timp de câteva ore, au avut posibilitatea să se bucure de momente plăcute, pline de veselie. Teatrul Dramatic „Ion. D. Sîrbu” din Petroșani a venit în fața mi­cilor spectatori cu piesa de teatru „Aventurile lui Mickey Mouse”, interpretată de actori talentați care au dat viață unuia dintre cele mai îndrăgite personaje de desen animat. Râsetele și aplauzele spontane ale copiilor au fost cea mai clară dovadă a succesului de care s-a bucurat această piesă.
După lumea desenelor animate, copiii au intrat în universul științei, al tehnologiilor de vârf și, în Sala de Lectură a avut loc un inte­re­sant atelier cu tema „Robotică și noi tehno­logii”. Atelierul de lucru a fost o activitate în cadrul proiectului „Folosirea noilor tehnologii pentru necesitățile educaționale, sociale și civice ale tinerilor hunedoreni”, proiect de­ru­lat de Asociația pentru Protecția și Infor­ma­rea Cetățeanului și cofinanțat de Direcția Ju­de­țeană pentru Sport și Tineret Hunedoara.
Sub atractivul generic „Biblioland”, copiii au putut să se joace în voie, într-un spațiu amplu, unde un tobogan gonflabil, un taur gonflabil, baloane și alte surprize au făcut deliciul sutelor de mici prieteni ai bibliotecii noastre care s-au bucurat din plin de aceste mo­men­te, „îndulcite” și de vata de zahăr oferită gra­tuit”, a declarat Sebastian Bara, managerul bibliotecii județene.
La ora 20 a început concertul cunoscutei trupe TAXI care a delectat publicul atât cu pie­se noi, cât și cu cântece cunoscute, inter­pre­tate de-a lungul celor peste 20 de ani de când iubitorii de muzică pop-rock așteaptă cu interes fiecare piesă nouă a formației.
Un spectaculos foc de artificii a încheiat re­ci­talul susținut de trupa TAXI, un recital ce va rămâne multă vreme în inimile celor prezenți.

Tur ghidat al bibliotecii
„Toate activitățile în aer liber din cadrul Nopții Bibliotecilor s-au desfășurat în curtea spațioasă a Consiliului Județean Hu­nedoara, spațiu care ne-a fost pus la dispoziție cu ace­eași gene­rozitate cu care această ins­tituție ne acordă sprijin ori de câte ori este necesar. De fie­care dată, Noaptea Bi­blio­tecilor ne dă ocazia să pre­zentăm în fața prie­te­nilor noștri fideli, în fața tu­turor celor care ne trec pra­gul, activitatea noastră, spe­cificul și frumusețea muncii de bibliotecar, să atragem cât mai mulți viitori prieteni ai bibliotecii. De aceea, și în acest an a fost organizat un tur ghidat al bi­bliotecii, cei prezenți primind ex­plicații com­pe­ten­te de la bibliotecari despre organizarea bibliotecii, despre profesia de bibliotecar și despre drumul pe care îl par­curge o carte din momentul în care intră în bi­bliotecă și până când ajunge în mâinile citi­torilor. La această ediție a Nopții Bibliotecilor, vizitatorii au avut prilejul să descopere nu­meroasele lucrări apărute sub egida Biblio­tecii Județene: de la „Județul Hunedoara, mo­no­grafie” și „Deva, monografie” la revista „Vox libri” și volumul de­di­cat Bibliotecii Județene „Ovid Densu­sianu” Hunedoara-Deva la îm­plinirea a 65 de ani de activitate, expuse la Sala de Lectură. A urmat o proiecție de film la Sala de Lectură până la ora 100 din noapte, anul acesta adu­când în fața publicului ecranizarea unei cărți celebre, te­matica fiind „Cartea și filmul”. Pe toată durata nopții, la Secția de Artă și Carte Franceză a fost accesibil standul de carte cu vân­zare al Grupului Editorial RAO din Bucu­rești. Și în acest an, „restanțierii” care ne-au tre­cut pragul în această noapte au fost iertați, iar utilizatorii noi s-au putut înscrie la biblio­tecă gratuit.
Pentru Biblioteca Județeană, această ediție a Nopții Bibliotecilor a fost un bun prilej de a ne dovedi profesionalismul și respectul față de cititori, a fost o dovadă a faptului că toate ac­tivitățile noastre sunt așezate sub semnul unui profund devotament față de toți cei care ne trec pragul și apreciază tot ceea ce facem. Și de această dată am dorit să demonstrăm că suntem o adevărată instituție de cultură, o in­stituție a cărei ștachetă a calității se află la un nivel foarte înalt. La fel ca în toate pro­iec­tele noastre, și pentru Noaptea Bibliotecilor am avut alături Consiliul Județean Hune­doa­ra, care ne-a sprijinit, iar pentru acest sprijin îi suntem recunoscători”, a adăugat managerul Sebastian Bara.

Program de bună calitate
„În primul rând, doresc să felicit din toată inima Biblioteca Județeană „Ovid Densusia­nu” Hunedoara-Deva pentru că, și în acest an, ne-a oferit o minunată „Noapte a Bibliote­ci­lor”. Această activitate tradițională a biblio­tecii a adunat și de data aceasta un public foarte numeros, de diverse vârste, care s-a bu­curat de un program variat, de foarte bună calitate, de la jocuri și teatru pentru copii, la muzică bună, filme, expoziții. Men­țio­nez fap­tul că, pentru prima oară, unele activități au fost orga­nizate în curtea Consiliului Ju­dețean Hunedoara, care a dorit să fie „un bun vecin”. În acest spațiu generos, cei prezenți au putut să pe­treacă momente care le-au adus bu­curie și destindere.
„Noaptea Bibliotecilor” din acest an ne-a do­vedit, dacă mai era nevoie, că Bi­blio­teca Ju­­dețeană „Ovid Densu­sianu” Hu­nedoara-Deva este o instituție cul­turală-emblemă a județului nostru și îi doresc să mențină mereu același nivel înalt al calității activităților sale”, a afir­mat Costel Avram (foto), adminis­tra­torul pu­blic al județului.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.