Modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 8.03.2019, Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2005 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.
Motivul emiterii actului normativ este conţinut în Nota de fundamentare, astfel:
– Normele metodologice cuprind la pct. 23 prevederi referitoare la regimul TVA aplicabil în cazul în care furnizorul/prestatorul realizează mai multe livrări/prestări către clientul său, în cadrul aceluiaşi contract sau aceleiaşi tranzacţii, în concordanţă cu jurisprudenţa CJUE, respectiv cu Cauza C-349/96 Card Protection Plan.
Schimbările preconizate prin emiterea actului normativ:
– Având în vedere Cauza C-463/16 Stadion Amsterdam, care aduce clarificări suplimentare în ceea ce priveşte regimul TVA aplicabil operaţiunilor complexe, se propune completarea normelor de la pct. 23 cu o trimitere şi la acest caz, precum şi introducerea unui alineat nou, alin. (8) la pct. 38, pentru clarificarea regimului TVA aplicabil operaţiunilor complexe, când poate fi identificată o operaţiune principală.
– Totodată, se propune modificarea prevederilor pct. 37 alin. (11) pentru corelare cu propunerile de modificare a pct. 23 şi 38.
Modificările şi completările aduse prin proiectul de hotărâre, menţionat mai sus, vizează următoarele:
Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“
1. La punctul 23 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) în cazul în care furnizorul/prestatorul realizează mai multe livrări/prestări către clientul său, în cadrul aceluiaşi contract sau aceleiaşi tranzacţii, trebuie să se determine dacă există o operaţiune principală şi alte operaţiuni accesorii sau dacă fiecare operaţiune poate fi considerată independentă. O livrare/prestare trebuie să fie considerată ca accesorie unei livrări/prestări principale dacă nu constituie pentru client un scop în sine, ci un mijloc de a beneficia în cele mai bune condiţii de livrarea/ prestarea principală realizată de furnizor/prestator. Operaţiunile accesorii beneficiază de tratamentul fiscal al operaţiunii principale referitoare, printre altele, la locul livrării/prestării, cotele, scutirile, ca şi livrarea/prestarea de care sunt legate. În acest sens s-a pronunţat şi Curtea Europeană de Justiţie în Cauza C-349/96 Card Protection Plan şi în cauza C-463/16 Stadion Amsterdam CV;
2. La punctul 37, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(11) În situaţia în care se comercializează un pachet care cuprinde bunuri supuse atât cotei reduse de TVA, cât şi cotei standard de TVA, la un preţ total, şi nu se poate stabili o operaţiune principală, se aplică cota de TVA corespunzătoare fiecărui bun, în măsura în care bunurile care compun pachetul pot fi separate, în caz contrar se consideră că are loc o operaţiune complexă unică, aplicându-se cota standard de TVA la valoarea totală a pachetului. Se exceptează bunurile acordate gratuit în vederea stimulării vânzărilor în condiţiile prevăzute la pct. 7 alin. (10) lit. a).
Exemplul 1: La vânzarea unui coş care are un preţ total, care cuprinde atât produse alimentare, cât şi băuturi alcoolice şi produse cosmetice, se aplică cota de TVA aferentă fiecărui produs în parte, în măsura în care bunurile care compun coşul pot fi separate, în caz contrar aplicându-se cota standard de TVA la valoarea totală a coşului.
Exemplul 2: La vânzarea unui aragaz, dacă comerciantul oferă gratuit un pachet de spaghete, se consideră că acesta este acordat gratuit, în scopul stimulării vânzărilor, iar cota aplicabilă pentru vânzarea aragazului este de 19%.”
3. La punctul 38, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
„(8) În situaţia în care se comercializează un pachet care cuprinde bunuri/servicii supuse atât cotei reduse de TVA, cât şi cotei standard de TVA, şi se poate stabili o operaţiune principală, cota de TVA aplicabilă pachetului este cota de TVA aplicabilă operaţiunii principale, conform pct. 23 alin. (1) lit. b), chiar dacă preţul fiecărui element care compune preţul total plătit de un consumator pentru a putea beneficia de această prestaţie poate fi identificat, astfel cum s-a pronunţat şi Curtea Europeană de Justiţie în Cauza C-463/16 Stadion Amsterdam CV.
Exemplu: O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA oferă posibilitatea achiziţionării unui pachet de bunuri şi servicii constând în acces la un eveniment sportiv şi facilităţi în cadrul evenimentului sportiv, precum: servicii de catering/restaurant, produse alimentare, acces la parcare etc. În această situaţie, chiar dacă preţul fiecărui element care compune preţul total plătit de un consumator pentru a putea beneficia de această prestaţie ar putea fi identificat, cota de TVA aplicabilă pachetului este de 5%, respectiv cota de TVA aferentă accesului la evenimentul sportiv care reprezintă prestaţia principală.”

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.