Actualitate

Misteriosul „Stonehenge al Americii”, distrus de o explozie. Mesajul pentru umanitate inscripţionat pe monument

Mai mulţi indivizi neidentificaţi au detunat miercuri un dispozitiv exploziv, distrugând un monu­ment de granit din statul ameri­can Georgia, construit în circums­tanţe misterioase în urmă cu pes­te pa­tru decenii şi promovat de oficialii statului drept „Stonehenge-ul Americii”, au declarat autorităţile.

Complet demolați
Monumentul, cunoscut sub nu­me­le de Georgia Guidestones (foto), care a fost construit la aproximativ 15 kilometri la nord de Elberton, în Georgia, avea patru plăci de granit conectate la un pilon central, cu o piatră în vârf. Un dispozitiv exploziv a fost declanşat, distrugând „o mare parte din structură. Biroul de Investigaţii din Georgia a publicat o înregistrare de pe camerele de su­praveghere ce au surprins explozia, care a aruncat bucăţi din monu­ment şi a împrăştiat praf în aer. La scurt timp după aceea, o maşină poate fi văzută în imagini părăsind locul faptei. Autorităţile au mai pre­cizat că, „din motive de siguranţă”, pilonii rămaşi au fost „complet de­molaţi”. Timp de mai bine de patru decenii, Guidestones, care a fost înăl­ţat pe un câmp, a fascinat şi de­rutat mulţi vizitatori. Nu este clar de ce erau acolo plăcile de granit de aproape 6 metri sau ce semni­fi­caţie aveau, şi doar un singur om a sus­ţinut că ştie identitatea binefă­că­torului care a plătit pentru ele. Wyatt Martin a susţinut că un băr­bat, cunoscut sub numele de R. C. Christian, a plătit pentru plăcile de granit în 1979, după ce a vizitat oraşul din Georgia de Est. Structura era înaltă de 5,8 metri şi cântărea 119 tone. „Am făcut un jurământ faţă de acel om şi nu pot să îl în­calc”, a declarat Martin, în 2013 pen­tru The New York. El a ajutat la in­termedierea monu­mentul. „Nimeni nu va şti vreodată”, a mai spus băr­batul.

Legi echitabile și instanțe corecte
Plăcile de granit afişau „un mesaj în 10 părţi care îmbrăţişează con­ser­varea omenirii şi a generaţiilor viitoare în 12 limbi”. Pe fiecare parte, gravate în patru limbi antice – cuneiform babilonian, greacă cla­sică, sanscrită şi hieroglifă egip­teană – erau cuvintele: „Fie ca aces­tea să fie repere pentru o epocă a raţiunii”. Şi scrise în opt limbi – engleză, rusă, chineză mandarină, arabă, ebraică clasică, swahili, hindi şi spaniolă – au fost instrucţiuni crip­tice pentru reconstruirea so­cie­tăţii după Ziua Apocalipsei: „Păs­trează umanitatea sub 500.000.000. în echilibru perpetuu cu natura; îndru­mează reproducerea cu înţelep­ciune. – îmbunătăţirea aptitudinii fizi­ce şi a diversităţii; Unirea uma­nităţii cu o nouă limbă vie; Stă­pâ­nirea pasiunii – credinţă – tradiţia – şi toate lucrurile cu raţiune tempe­rată; Protejaţi oamenii şi naţiunile cu legi echitabile şi instanţe co­recte; Lăsaţi toate naţiunile să con­ducă în interior prin soluţionarea dis­putelor externe în o curte mon­dială; Evitaţi legile mărunte şi func­ţio­narii inutile; Echilibraţi drepturile personale cu îndatoririle sociale; Adevărul – frumuseţea – dragostea – că­utarea armoniei cu infinitul; Nu fiţi un cancer pe Pământ – Lasă spa­ţiu naturii – Lasă spaţiu naturii”.

 

Sub 500 de milioane de locuitori

De asemenea, ele au şi rolul de calendar astronomic: în fiecare zi, la prânz, soarele străluceşte printr-o gaură îngustă, luminând data zilei. În ciuda aurei misterioase a Guidestones, unii locuitori din zonă au declarat că nu sunt prea interesaţi de ele. Unii adepţi ai teoriei conspiraţiei au susţinut că edictele – care includ un apel la „unirea umanităţii cu o nouă limbă vie” şi o recomandare de a menţine populaţia planetei sub 500 de milioane de locuitori – reprezintă un complot al elitelor pentru a depopula globul. „Au construit acest monument care cheamă la depopularea forţată a planetei”, a declarat Alex Jones, radiodifuzorul de extremă dreapta şi teoretician al conspiraţiei, într-un videoclip din 2020. Într-o postare pe Twitter, Kandiss Taylor, un candidat republican la funcţia de guvernator al Georgiei, a părut să salute distrugerea parţială a monumentului, pe care l-a descris drept „satanist”.

Mart Clamp, un om de afaceri local care l-a ajutat pe tatăl său să graveze Guidestones atunci când au fost ridicate pentru prima dată, a declarat că are „inima frântă” în legătură cu pagubele provocate de explozie. „Oamenii veneau mereu cu fel de fel de poveşti trăsnite şi nebuneşti despre ele”, a spus el despre cei care au promovat teorii ale conspiraţiei cu privire la aceste plăci. „Este regretabil că trăim într-o societate care crede că demolarea lucrurilor cu care nu eşti de acord este acceptabilă”, a adăugat Clamp. „Nu mai am cuvinte în acest moment”. El a spus că multe afaceri locale din zonă, inclusiv a sa, care gravează piatră, şi-au oferit timpul şi resursele pentru a restaura structura. „Dacă ni se va permite”, a adăugat Clamp, „le vom reconstrui”.