Medici noi, la Sanatoriul din Geoagiu

Magdalena Șerban

Cu o capacitate de 230 de paturi, din care 155 sunt contractate cu Casa de Sănătate pentru spitalizarea continuă, iar 8 sunt alocate spi­ta­lizării de zi, Sanatoriul de Pneumo­fti­ziologie Geoagiu avea nevoie să-și dez­volte echipa medicală. Prin ur­mare, a completat-o, recent, cu doi medici specialiști.

Pacienții, principalii beneficiari
,,Din data de 10 aprilie 2023 au fost angajați doi medici specialiști pneu­mo­logi, ambii cu normă întreagă. Au în­ceput deja activitatea. Astfel, la ora actuală, unitatea sanitară are patru me­dici angajați cu Contract Individual de Muncă și trei cu contracte de prestări servicii, deci un total de șapte medici. Amintesc și de cei doi medici rezidenți care mai au patru ani până termină. Avem acoperite activitatea de Ambu­la­toriu și spitalizare (de zi și continuă), precum și linia de gardă. Le doresc suc­ces pe mai departe, dezideratul nostru fiind acela de a oferi un act medical de calitate și condiții bune de internare. Ne bucură faptul că vin alături de noi oameni dedicați, profesioniști, dispuși să își pună priceperea, timpul și experiența în slujba pacienților noștri ” a afirmat managerul cu delegare de atri­buții Amalia Luminița Andraș.