Medic amendat pentru viteză! Ce le-a spus judecătorilor?

Doctorul a fost prins de aparatul radar circulând cu dublul vitezei le­gale printr-o localitate din Țara Hațegului. A fost amendat de polițiști și i-a fost suspendat dreptul de a conduce o perioadă.
Medicul a contestat imediat pro­cesul verbal invocând o stare de ne­ce­si­tate, respectiv că o pacientă avea nevoie de intervenția sa, el fiind de gardă la unitatea medicală din Hațeg. Judecă­torul l-a întrebat pe doctor ce căuta în altă localitate dacă era de gardă, dar întrebarea a rămas fără răs­puns. So­licitarea doctorului de a-i fi anulat pro­cesul verbal a fost judecată la Hațeg, iar petentul a invocat faptul că polițistul nu a indicat exact locul să­vârşirii con­travenţiei fiind menţionat numai Toteşti DN 68. „Se observă că din aceeaşi secţie mai fac parte doi medici primari, în cauză nefiind făcută dovada că petentul era cel care asi­gu­ra activitatea în camera de gardă la acea dată, si­tuaţie în care prezenţa sa în localitatea Toteşti este inex­pli­ca­bilă”, a reținut instanța. Judecătoria Hațeg i-a respins plângerea, însă sen­tința a fost atacată cu apel de către medic la Tribunalul Hunedoara. (M. Gânju)