Comunitate

Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza vrea un viitor mai verde

Magdalena Șerban

Planeta noastră se confruntă cu provocări fără precedent în ceea ce privește mediul și clima, iar cumulate acestea reprezintă o amenințare la adresa viitorului. Dar încă nu este prea târziu pentru a lua măsuri ferme.
Chiar dacă sarcina poate părea inti­mi­dantă, avem posibilitatea să rever­săm unele tendințe nega­tive, să ne adaptăm pentru a mi­nimiza daunele, să refacem eco­sistemele esențiale și să pro­tejăm cu mai multă hotărâre ceea ce avem. Pentru a ne asi­gura dura­bi­li­tatea pe termen lung, este necesar să perce­pem toatea acestea ca părți inseparabile ale aceluiași în­treg. Con­ducerea Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza s-a mișcat deja într-o astfel de direcție.

Ce e verde trebuie să rămână verde
„Suntem încântați să anunțăm im­pli­carea noas­tră activă în proiectul Me­riți un mediu mai curat! alături de Asociația pentru Mediu, Eco­logie, Responsa­bi­litate, Incluziune So­cială și Tineret – ASOCIAȚIA MERIT. Acest proiect am­bițios, care se va desfășura pe par­cursul a 18 luni în re­giunea de Vest, are ca scop educarea și implicarea tinerilor în protejarea me­diului încon­jurător. Fi­nan­țarea solicitată însumează 499.999,4 lei. Se vizează peste 500 tineri cu vârs­ta între 6 și 18 ani, putându-se aborda diverse pro­bleme de mediu și impli­când direct ti­ne­rii în activități educative și de conș­tien­tizare. Împreună cu par­tenerii noș­tri, ne propunem să creăm un impact du­rabil și să promovăm res­ponsa­bilitatea față de mediul încon­jurător prin sensibili­za­rea asupra pro­blemelor pe acest palier, promovarea unui com­portament res­ponsabil față de natură, dar și impli­carea comunității în acțiuni ecologice. Vă invităm să ne susțineți în această inițiativă și să deveniți parte din schimbare. Împreună putem cons­trui un mediu mai curat pentru gene­rațiile viitoare”, a transmis profesorul Octav Cismaşiu (foto), directorul Liceu­lui Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” din Geoagiu.

 

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura